S:1

2015 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödüllerinde sinemada kime ödül verilmiştir?

2015 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödüllerinde sinemada kime ödül verilmiştir? sorunun cevabı "Münir Özkul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün ayraç içinde verilen eş anlamlısı yanlıştır? 35-40-45-50-55-?Yukarıdaki örüntüde ‘’ ? ‘’ yerine hangi sayı gelmelidir? Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır?   Organ bağışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ad kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Her sıçrayışta 50 cm ilerleyebilen çekirge 20 sıçrayışta kaç metre yol alır? Urartuların oda biçimli yaptıkları mezarlara, ölülerini gündelik eşyalarıyla gömmeleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi Moskova Anlaşması için söylenemez?   Reyhan: “Why are you sad?”  Reyhan asked - - - - I was sad. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?derim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Aşağıdaki şiir türleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Koordinat sistemindeki yatay eksenin ismi hangisidir? Yıllık enflasyon oranının % 50 olduğu bir ülkede memur maaşlarına % 20 zam yapılıyor.Buna göre memurun alım gücü % kaç azalmıştır?  Hangisinde “kendi” sözcüğü 1.çoğul kişi yerine kullanılmıştır?     Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? Dünya kendi etrafındaki dönüş yönü hangi ikilide doğru verilmiştir?   Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Meslekler, toplumum ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. Günümüzde hangi mesleğe ihtiyaç duyulmamaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çalışmaz? 958 X 4 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirt- mektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.Bu parçada eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Korkak kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 4,9,3,5,2 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayının yüzler basamağındaki rakam hangisidir? Hun-Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluşturan tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur? Martin : What is Ted like?James: - - - -. Aşağıdaki güzel sözlerden hangisi sağlıkla ilgili değildir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden ile hem de mal ile yapılır? Peygamberimizin ‘’iki reyhanım’’ dediği torunlarının adları nelerdir? İletişimin gerçekleştiği ortama ne denir?  Bir onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır? Ankara, Türkiye’nin nüfusu kalabalık şehirlerindendir.Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın kalabalık nüfuslu bir şehir olmasının nedenlerinden değildir? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? "Okumayı, yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum." cümlesinde kaç sözcük vardır?  Mustafa Kemal Atatürk’ün mesleği hangisidir?  İkinci hecesi " sa " olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? “Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke” olarak tanımlanan kavram hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir