S:1

G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır?

G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? sorunun cevabı "Çin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Ona belki yüz defa, kıyıya yakın, derin olmayan yerlerde yüz demiştim.cümlesindeki eş sesli (sesteş) sözcük hangisidir? O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Ârâf suresi, 8. ayet.) Yukarıdaki ayette, aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmektedir? Hangi cümlede ismin ayrılma halinde bulunan bir soyut isim vardır? Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı hakları- mız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır. Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir? Bir elin nesi var, iki elin sesi var.Aşağıdakilerden hangisi bu atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır? Peygamberimize Muhammedül - Emin lakabının verilmesinin temel sebebi nedir? Kuranı Kerim; cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçakgönüllü davranmayı emreder. İki yüzlülük, yalan söylemek, emanete ihanet gibi davranışları yapmamızı da yasaklar.Metinde verilen bu örnekler Kuran-ı Kerimin konularından hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki namaz çeşitlerinden hangisinin cemaatle kılınması farzdır? Aşağıdakilerden hangisi cansız (soyut) varlık adıdır? Allahın, yarattıklarına benzememesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmemiştir? Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 18, kalan 3 ise bölünen kaçtır? Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.Bu durum hangisini doğrular? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir? TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep­hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir? Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı hangisidir? • İslam savaş hukukunun doğduğu savaştır• Esirler on Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmıştırVerilen bilgiler aşağıdaki hangi savaşın sonuçları arasında yer alır? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı hangi şehirde imzalanmıştır? Aşağıda verilen cümleye anlamca en yakın cümle hangisidir?Sarah lives quite near the Central Park. Sütanne-babası ve sütkardeşleri, ayrılık zamanı geldiğinde Hz. Muhammedi (s.a.) annesi Amineye vermek istemediler. Israr edip bir süre daha yanlarında kalması için Amineyi ikna ettiler. Bu bilgi bize Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocukluğu hakkında nasıl bir fikir veriyor? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımız ile ilgili değildir? "Çocukluğunda her akşam resim yaparmış." cümlesine birleşik zamanlı fiilin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir? 46 sayısının 29 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir tekerlemedir? Hz. Muhammede (s.a.v.) ................................... yaşında peygamberlik verilmiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze kullanımıyla ilgili sıralama, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Pasif geçiş olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaşgar yazı diliyle yazılan eser, ayet ve hadislere dayanarak ahlaktan ve dindar olmanın öneminden, ilmin mutluluğa götüren yol olduğundan bahseder. Bu bakımdan didaktik özellikler taşımaktadır. Hem beyit hem dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Dörtlükler aaxa şeklinde uyaklıdır. Eserin XII. yüzyılda yazıldığı sanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? -Selimiye Camii - Kırkpınar güreşleri - Ali Paşa Çarşısı Yukarıda verilen kültürel değerler aşağıdaki illerimizden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi hem pille hem de elektrikle çalışabilir? I. Sürücülerin rastgele korna çalmasıII. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici seslerIII. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılmasıYukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur? Milli Mücadele döneminde ülkemizi savaşmadan terk eden devlet hangisidir? Metinlerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangisi yanlıştır?. Aşağı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? ileri sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır? 1980 yılında başlayıp sekiz yıl gibi süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği İran- Irak Savaşının çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sıcaktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir