S:1

İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bir bakteri ile ilgili;
I. Ototroftur.
II. Ayrıştırıcıdır.
III. Klorofil vardır.
IV. Ribozom bulundurur.
verilenlerden hangileri söylenebilir?

İnorganik maddelerden organik besin üretebilen bir bakteri ile ilgili;I. Ototroftur.II. Ayrıştırıcıdır.III. Klorofil vardır.IV. Ribozom bulundurur.verilenlerden hangileri söylenebilir? sorunun cevabı "I, III ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kâinattaki her şey bir düzen içindedir. En küçük canlılardan uzaydaki galak- silere kadar her şey sistemli bir şekilde hareket etmektedir. Hiçbirinde uyumsuzluk düzensizlik veya aksaklık görülmez. Bu durum evrenin eşsiz bir kudretin eseri olduğunu gösterir.Bu parça aşağıdaki konulardan hangisini açıklamak için kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Dünya nın kendi etrafındaki dönüşü hangi yönden hangi yöne doğru olur ? Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Aşağıda verilenlerden hangisi canlılar için ortak olan özelliklerden değildir? Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangi seçenekteki ifade yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir? Bir çiftçi tarlasında 579 kilogram fasulye, 1908 kilogram buğday ve 249 kilogram nohut yetiştirmiştir. Bu çiftçinin yetiştirdiği ürünlerin toplamı kaç kilogramdır ? karanlıktan – çok – bazıları - korkar kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime en sonda yer alır? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? İlk Osmanlı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Doğru sözcüğü hangi cümlede yanlışsız, eksiksiz anlamıyla kullanılmıştır? Mıknatısta zıt kutuplar birbirini nasıl etkiler? Aşağıdakilerden hangisinin artması herhangi bir kirliliğe neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi yazı dili için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde sıra olunmasının gerekçelerinden birisidir? Hangi fiil olumsuzdur? Aşağıdakilerden hangisi beslenmesine göre farklıdır? Allah, bu Kuranın bir benzerini daha hiçbir kimseye vermemiştir. Kesinlikle Kuran (sarılıp kurtulmak isteyenler için) Allahın kopmaz ipi ve (Ona doğru yürümek isteyenler için) en güvenilir yoldur. Kuranda kalbin baharı ve ilmin pınarları vardır.( Hz. Ali, Nehcül-Belâğa)Hz. Ali bu ifadesiyle Kuranın hangi yönüne değinmemiştir? Arasam yâri bulurdum Yoluna kurban olurdumBir gün görmesem ölürdüm Gör neyledi zaman şimdiBu şiirin nazım türü aşağıdakilerin hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? Aşağıdakilerden hangisi buzun ısı alarak sıvı haline geçmesi olayıdır? Ağustos ayında en çok satılan meyve hangisidir? sorusuna uygun veriler elde etmek için bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarından birisi değildir? Göz yuvarlağının iç bölümünü oluşturan ve damar tabakanın altında yer alan tabaka aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddelere örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? 2 yıl 1 ay kaç gün yapar?(1 ay 30gün olarak alın) Hz. Muhammed 8 yaşından, 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır? Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - . 34 ile 44 arasında kaç tane tek sayı vardır? Aşağıdaki kelimelerin anlamca en geniş olanı hangisidir? Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Değerlendirilmesi Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç kaç gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır? While we ............ at the breakfast table, the telephone rang. Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturyaya bırakılmıştır? Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)in doğumundan önce meydana gelmiştir? Ali nin ağırlığı 30 kilogram ve Ahmet Ali den 8 kilogram daha ağırdır. Ali ile Ahmetin toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir