S:1

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili;
I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.
II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.
III. Aynı takımda bulunan iki canlı, aynı cins içinde olamaz.
verilenlerden hangileri doğrudur?

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili;I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.III. Aynı takımda bulunan iki canlı, aynı cins içinde olamaz.verilenlerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi kelime ismin –de halinde bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranış değildir? İslam tarihinde "Medinetü´n- Nebi" olarak ünlenen şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Okul-aile birlikleri;I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilir.II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir.III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birlikleri yukarıdakilerden hangilerini yaparlar? Bulgaristan ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması ne ile gerçekleşmiştir? Hac ve umre sırasında say yapılan iki tepenin adı aşağıdakilerden hangisidir? Bir metro istasyonuna her 45 dakikada bir tren gelmektedir. Bu istasyona 9 saatte kaç tren gelir? Bir şehirde bütün ömrünü geçirenler, yaşadıkları o şehri ne kadar bilirler? Başka ülkelerden, başka şehirlerden gelip geçen­ler kadar doğru bakabilirler mi bulundukları şehre?Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bugün, Ankaranın bazı bölgelerinde elektrikler bir saatliğine kesilecekmiş.Bu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yoktur? Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması uygun olmaz? Sağlıklı beslenen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Sert suların kullanımı sonucu bir çok olumsuz durumlarla karşılaşılır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan birisi değildir? Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dağın bir bölgesinden kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümelerine ne denir ? Bilgeliğin zirvesi bugünde yaşamak, geleceği planlamak ve geçmişten kâr sağlamaktır.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Trafikte yolcu olarak hangisi yapmamız doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde toplumsal anlayışın bozulmasından yakınma söz konusudur? Mal bildiriminde önemli bir değişiklik olması durumunda, değişikliği izleyen ne kadar süre içinde ek mal bildirimi verilmesi zorunluluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? Peygamberimizin (a.s.m) son seferi nereye olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(...) Orta Çağ Avrupasında skolastik düşüncenin etkisiyle bilimsel ilerleme yavaşlamıştır.(...) Yüzyıllar boyunca yetiştirdikleri bilim, din, kültür, sanat ve mutasavvıf insanlarıyla değerlendirilen Ahlat, Belh ve Buhara'ya "İslamiyetin Kubbeleri" unvanı verilmiştir.(...) Kâtip Çelebi Amerika'yı içine alan ilk dünya haritasını çizdi.(...) Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Çin, Hindistan ve Yunan uygarlıkları bilimin ilerlemesine önemli katkıda bulunmuşlardır(...) Harezmî Avrupa'da Avicenna adıyla tanınır. Tıp alanında çalışan, Harezmi'nin Tıbbın Kanunu isimli eseri Avrupa'da uzun yıllar kullanılmıştır. Elif and her friends went to Paris - - - - . Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Cismi olduğundan daha büyük gösteren ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? İngiliz donanması I. Dünya Savaşında ilk yenilgisini hangi savaşta almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? 10 tek sayı mıdır çift sayı mıdır yazınız? Bir bilginin, bir düşüncenin doğruluğunu gösteren gerekçelerin ortaya konulmasıdır.Yukarıda hakkında açıklama yapılmış olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde fabl türüyle ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Adres sormaya hangi cümle ile başlarsınız? What nationality are you? Cevabı hangisi olamaz? Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden devlet adamı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimiz arasında yer almaz? Aşağıdaki araçlardan hangisi çıkış birimidir? Adı geçen bağın ortasında, göğe uzanmış bir yüksek kubbedir ki güya aydınlık hamam camekânı gibi tepesi açıktır. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütun üzerinde Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkâr iş üstadı, bu küçük kubbenin ta tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgâr eserse o tarafa döner o bayrak. Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin altında bir kış odası...Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6 yarım ekmek kaç çeyrek ekmek eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi salavat duaları olarak isimlendirilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir