S:1

Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Gereksiz kitaplar okunmamalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Orta boylu (1) esmer bir genç, kapının önünde durdu (2) gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli, (3) Nereye hemşehrim (4) dedi.Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Anayasa Mahkemesinde bir kanuna karşı şekil bakımından iptal davası, o kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak en geç kaç gün içinde açılmalıdır? • Dünyada en fazla Türkiyede üretilir.• Kuru ve yaş şekilde tüketilir.• Malatya ve çevresinde daha fazla yetiştirilir.Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü hangisidir? Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.Geleceği ve gaybı bilemezler inanları ve inkar edenleri vardır.Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allaha (c.c.) kulluk etmektir.Yukarıda özelliği bahsedilen varlığın adı nedir? Aşağıdaki zaman dönüşümlerinden hangisi yanlıştır? - Kuranın ve İslamın özgün bir yorumudur.- Ehli beyt ; ev halkı demektir.- Hz. Alinin soyundan gelen 12 imama önem verilir.Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? I. Evlenen çocuklarII. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklarIII. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez? Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir? I. Doğum oranı yüksektir.II. Eğitim seviyesi yüksektir.III.Nüfusun büyük kısmı tarım sektöründe çalışır.IV.Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.V. Nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışır.Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmiş ülkelerin özellikleri arasındadır? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Garip Hareketi içinde yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? Din, insanın inanma ve güvenme ihtiyacını karşılar. İnsan, her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınıp ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. Din, sosyal bir varlık olan insanı iyi, doğru, güzel ve faydalı işler yapmaya yöneltir. İnsanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzak tutarak gerçek özgürlüğe kavuşturur.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Peygamberimizin Arafatta ilk ve son kez yapmış olduğu konuşmaya ne denir ? 89754 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir? En küçük kemik vücudumuzun hangi kısmındadır. Karahanlı Devletinin ikiye bölünmesinde etkili olan nedenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Bir koşu yarışında Hakan yarışı 7 dk 31 sn de, Musa ise Hakandan 45 saniye daha geç tamamlıyor. Musa yarışı kaç saniyede tamamlamıştır? Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir? Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir.Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? 90A > 905 ifadesine göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? sertlik - kırılganlıkYukarıdaki özellikler hangi maddede vardır? "Dayım kırmızı balık aldı. Cümlesinde hangi kelime bir ismin özelliğini belirtilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başınaDyanlış olanların başınaYyazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları6 tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı şirkdir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Nezle olduğumuzda hangi duyularımız olumsuz etkilenir ? On milyon on bin on Okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre koruma ve güvenlik şefi unvanına atanabilmek için Devlet memurluğunda en az kaç yıl görev yapmış olma şartı aranır? 40 santimetre uzunluğundaki bir çubuk 8 eş parçaya ayrılmıştır.Her bir eş parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Meryem arkadaşları ile konuşurken en güzel rengin pembe olduğunu söyledi . Bazı arkadaşları ona katılırken bazıları bu görüşe katılmadıklarını söylediler ve en güzel rengin kendilerince hangisi olduğunu söylediler Buna göre,renk tartışmasına katılanların farklı farklı renklerin güzelliğinden sözetmelerinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarından geçen seyyahlar, gördüklerini şu şekilde anlatmıştır: ... Adalet ve hukuk yoluyla toplum düzenini sağlayan Türkler, Hıristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin adaleti herkese eşit olarak tatbik ederler. Belli başlı kadıların masalarında İncil ve Tevrat birlikte bulunur. Hıristiyanları İncil, Yahudileri Tevrat üzerine yemin ettirirler.Seyyahın anlatımından hareketle, Osmanlı toplumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin(sas) annesi ve babası vefat ettikten sonra kim himayesi etmiştir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2 ile bölünebilir? Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? şu sözcüğü hangi tümcede sıfat olarak kullanılmamıştır? 3,2 km – 2000m farkı kaç kmdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir