S:1

Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü kaplamak anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü kaplamak anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bu yazı iki sütun tutar. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Doğu ile Kuzey arasındaki yön hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Aşağıdaki ortamlardan hangisi sağlıklı bir yaşam için elverişlidir? "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? ..................... yaz sıcaklığını sever ve en çok Şanlıurfa, Çukurova gibi verimli ovalarda yetiştirilerek özellikle dokumacılıkta kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (6a + 5) – (2a - 6) cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden fazladır? Dünya kendi etrafında ....................., Güneşin etrafında ........................hareketi yapar. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?A-dolanma-dönme B-dönme-dönme C-dolanma-dolanma D-dönme-dolanma Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir? Küçük hanımlar, küçük beyler!Sizler, hepiniz, geleceğin yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşnerek ona göre çalışınız! ATATÜRKAtatürk yukarıdaki konuşmasını, millî bayramlarımızdan hangisinde yapmış olabilir? 7 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Lale Devri, aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? Sürüler, millet, takımlar, caddeler sözcüklerinden kaç tanesi topluluk adıdır? Sabah ve öğlen, Güneş neden aynı yerde değildir? Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici ögeler az da olsa vardır ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü, sanatsal söyleyişler önemli yer tutar. Bu tür yazılar yaratıcı yazılardır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir sorun çözme yöntemlerinden biri değildir? Dünyanın ............... hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kasabaya girdiklerinde ortalıkta kimse görünmü- yordu.Bu cümledeki altı çizili kelime grubu cümlenin hangi ögesidir? ``Avcı, bu acayip taşıta binerek yavaş yavaş yol alır.'' cümlesindeki ``yavaş yavaş'' zarfının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Gücü yeten ve imkânı olan Müslümanların, zilhicce ayında ihram giyerek, Arafatta vakfe yaparak ve Kâbeyi tavaf ederek yaptıkları farz ibadete ...................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Adalet ve eşitlik ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cisim olamaz ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığın adıdır? Aşağıda verilen madenler ve kullanım alanları hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Can, LGS sınavına saat 10.30da girdi. Sınav 2 saat 50 dakika sürdüğüne göre, Can sınavdan saat kaçta çıkmıştır? Hangi kelimede 3 ünsüz 1 ünlü harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimize karşı bir sorumluluktur? Aşağıdakilerden hangisi buluşların ve teknolojik ürünlerin olumlu etkilerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Birlikte işlerin daha kolay yapılabileceği" anlamına gelmektedir? Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi renk bayrağımızda vardır? 0,06 ondalık kesrinin yüzdelik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? "Sınıfın içinde top oynanmaz." cümlesinde geçen "içinde" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir