S:1

Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Ağzındaki baklayı çıkar da rahatla." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Beyin rehberliğinde Adilcevaz, Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van Kalesine uğrayacağız. Sonra da Gevaştan Akdamar Adasına, oradan da Tatvana geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfaya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır? " Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sanatçı, ortaya bir eser koyarken sadece kişisel duygularını ifade etmek amacını taşımamalı, bu eserin toplum tarafından nasıl değerlendirilebileceğini de düşünmelidir. Sanatçı toplumun kendisine yüklediği sorumluluğu taşımalıdır.Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? 6 birlik 1 onluktan oluşan sayının 3 eksiği kaçtır? Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramakiçin yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir? Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarını, başvuru sahibi kaç iş günü içinde ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır? İnsanın kendisini dünyanın henüz ilk gününde hissetmesine neden olabilecek ürpertici bir sessizlik vardı ve kar bir ağacın yarı aydınlık gölgesinde ince inceyağıyordu.Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte "elbise" sözcüğünün durumunu belirten açıklama vardır? Tüm yüzey alanları 96 cm2 olan küpün bir ayrıtı kaç cmdir? Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir? I. Bitki örtüsüII. Ekonomik faaliyetlerIII. Yer çekimiSıcaklık değerlerinin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması yukarıdakilerden hangilerinde değişime neden olur? İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına .................., diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana........................... denir. Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber içinBu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur diyen sahabi kimdir? • Gözden çıkarmak• Gözden kaçırmak• Gözden kaybolmak• Gözden düşmekAşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden biri- nin açıklaması olamaz? 100 TL parayı bozdurduğumuzda kaç tane 20 TL' miz olur? Aşağıdakilerden hangisi Nobel Ödülünün verildiği alanlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin de halinde bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir. Yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? "Şu" sözcüğü hangi seçenekte zamirdir? Hangi kaynak mutlaka evimizde olmalıdır? Bir şişeye 5 bardak su konulmaktadır. Bir damacanaya ise 9 şişe su konulmaktadır. Bir damacanaya kaç bardak su konulabilir? Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerin hangisinde ilk ve son Peygamber isimleri doğru olarak verilmiştir? Saat 19.00'da ödevine başlayan Berk, çalışmasını saat 21.00'de bitirdiğine göre kaç dakika ödev yapmıştır? Hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Osmanlı Devleti Trablusgarpı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir? ‘‘Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf! bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. (İsrâ suresi, 23. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir? Bisiklet, kaykay kullanırken aşağıdakilerden hangisini mutlaka takmamız gerekir? Mustafa Kemal kendisine verilen yetkiyi kullanarak 7-8 Ağustos 1921de Milli Yükümlülükler anlamında aşağıdakilerden hangisini yayınlatmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir? 2³+8:2 işleminin sonucu kaçtır? Samuel Morse, aşağıdakilerden hangisini icat etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir