S:1

Masal sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

Masal sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Uzun kış geceleri ninemin dizine yatar, onun masallarıyla uyurdum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“ Osmanlı devleti 18. yüzyılda batıdaki gelişmeleri her alanda yakından izleme gereği duymuştur.”Bu nedenle Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi iletişim için günümüzde pek kullanılmayan teknolojik bir üründür? I. Uydurma haberlerII. Haberi derleyen, yayan kuruluşIII.Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlıkIV.Çarpıcı, dikkat çeken haberVerilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ?     Paydos etmiş bir çiftçinin yüreği gibi rahatlık ve özgürlük duygusuyla doluyduKenan’ın yüreği.Bu cümledeki söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?  246 < ………<  250 Arasına yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalanmıştır? Kullandığımız bütün enerjilerin kaynağı nedir? Ses çıkaran maddeleri duymamızı sağlayan duyu organımız hangisidir?  Bazı asit ve bazların deriyle temas ettiğinde cilde zarar verdiği bilinmektedir. Bu asit ve bazlar için alınması gereken en önemli önlem nedir? ”Yemeğin bereketi yemekten önce……yemekten sonra da elleri ve …..yıkamaktadır?” boşluklara hangisi gelmelidir? ''Size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. ''Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde başka kuvvetler ve komutanlar olabilir.. Mustafa Kemal Atatürk yukarda ki sözü hangi savaşta söylemiştir Rüzgârın çok kuvvetli esmesi sonucu oluşan doğal afete ne ad verilir? 1- Koltuk değnekleriyle gezebiliyor güneş,     Solgun ümitlerin sokaklarında.2- Bir bulut geldi bahçenin üstüne,     Bütün ağaçların keyfi kaçtı.3- Ne vakit Maçka ‘dan geçsem,     Limanda hep gemiler olurdu.4- Eskici dükkânındaki asma saat,     Çelik bir şal atmış omuzlarına.Hangisine ait cümlede kişileştirme yoktur? Aşağıdaki vatandaşlık haklarından hangisi siyasal haklar çerçevesine girer?   Yazılı belge ve bulguların olmadığı Tarih Öncesi dönemlerle ilgili araştırma yaparken tarih bilimi en çok aşağıdaki yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanır? Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?  9 - 9 kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Down sendromlu bireylerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır? 1. Millet mekteplerinin açılması2. Aşar vergisinin kaldırılması3. İş Bankası’nın kurulması4.Yeni harflerin kabulüVerilen inkılaplardan hangileri eğitim alanıyla ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir? 32 harften oluşan ilk Türk Alfabesini oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şevra rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? “Omurgamızı oluşturan kemikler .......................kemiklerdir.”Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi larva dönemlerinde suda, ergin dönemlerinde ise karada yaşar? Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır? Aşağıdaki icat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde, hangisi 3. sırada yer alır? Karenin bir iç açısının ölçüsü nedir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “işaret zamiridir”? “Özlem iyileşti çünkü ………………. .”Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?   Aşağıdaki kelimelerden hangisinin türü fiil değildir? Fiziki haritalarda yükseltinin çok fazla olduğu yerler (1.000 metre ve üstü) hangi renk ile gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinde, Arafat’ta vakfe yapma zamanının başlangıcıdır?  Cümleyi tamamlayan doğru kelimeyi bulunuz?"............. is my brother, Ali." Kısa kenarının uzunluğu 20 m, uzun kenarının uzunluğu 40 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi tarımı geliştirme amacına yönelik değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir