Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir sözcüğü, hangi cümlede eş, aynı anlamda kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir sözcüğü, hangi cümlede eş, aynı anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Odanın büyüklükleri bir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 177 Sayısı 17’ye bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? I.  13 x 15=185II.  16 x 12 = 192III. 8 x 17 = 136IV. 11x12 = 132Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıda verilen karasal biyomlar içerisinde biyoçe-şitliliği en zengin olanı hangisidir? Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde yaşanan ilklerle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Drakon, Solon, Kleistenes yaptıkları kanunlar ile aşağıdaki uygarlıkların hangisinde demokrasinin güçlenmesini sağlamışlardır?  I. 2 ile tam bölünür.II. 3 ile tam bölünür.III. 4 ile tam bölünemez.IV. 5 ile bölümünden kalan 4’tür.V. 9 ile bölümünden kalan 3’tür.45 564 sayısı için yukarıda yazılan ifadelerden hangileri doğrudur? Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli sürüşü olumsuz etkiler? Ölü bitki ve hayvan atıkları toprağı mineralce zenginleştirir. Bu olay aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle gerçekleşir? m ve n birer tam sayıdır. (2n - 2) ile 23 ardışık sayılar, (2m+4)  ile -44 ardışık çift sayılar olduğuna göre n-m aşağıdakilerden hangisi olamaz?