Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bağlamak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bağlamak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Mavi çizgili atkısını boynuna bağladı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezasını gerektirir?  45km+500m             İşleminin sonucu kaçtır? “Atatürk - doğdu - Selânik - şehrinde” kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturunuz. Cümlede baştan ikinci kelime hangisi olur? Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağı-dakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.- Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinin krallarına “Midas” unvanı verilmiştir? Kaşgar yazı diliyle yazılan eser, ayet ve hadislere dayanarak ahlaktan ve dindar olmanın öneminden, ilmin mutluluğa götüren yol olduğundan bahseder. Bu bakımdan didaktik özellikler taşımaktadır. Hem beyit hem dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Dörtlükler aaxa şeklinde uyaklıdır. Eserin XII. yüzyılda yazıldığı sanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?  2740 üyesi bulunan bir derneğin üyelerinin 1318 tanesi kadın olduğuna göre kaç tanesi erkektir Pamukkale hangi ilimizdedir? Klavyede kaç tane fonksiyon tuşu vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır?   I-Habeşistan hicretiII- MiraçIII- İlk vahyin gelişiIV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?