S:1

Sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sıvılaştırılmış petrol gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Saf bir maddedir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
1246 sayısının yarısının 356 eksiği olan sayı kaçtır? A house in Bursa is - - - - than a house in Çankırı. İnsanların en temel hakkı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Kanun ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Havadameydana gelen ısınma,soğuma,rüzgâr,yağış,sisgibideğişimlere ...........................denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisidir? Ezgi 7 yaşındadır. Abisi Ezgiden 3 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Hz Adem'e kaç sayfa suhuf gönderilmiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi hal eki almamıştır? Hücrede içi gerekli olan enerjiyi aşağıdaki organellerden hangisi üretir? I. FotosentezII. SolunumIII. BeslenmeYukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,iş okulları ve iş eğitim merkezleri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak hangi müdürlüğün görevdir? Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslararası bir kuruluştur? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir? Bence ahlakın dayandığı temel düşünce şudur: Sana yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yapma! Uygulanması kolaygözükür ama kolay değildir bu. Önce kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız, bencil olmayacaksınız. Onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. Bu kurala uyuyor musunuz? Cevabınız Evet! ise artık korkmayın, ahlaklı bir insansınız ve kimseye kötülük edemezsiniz.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan kimselere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait halk oyunlarından biri değildir? "Kafaterya" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasına ve Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt kalem aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.Parçada konuşan kişinin ruhsal durumunu en iyi yansıtan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fecriati sanatçılarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde felsefenin ele aldığı konu doğru ifade edilmiştir? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. Uzun kenarı 80 m olduğuna göre çevresi kaç m dir? I. Yiğitlik, kahramanlık, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konular işlenir.II. Modern çağlarda oluşmuşlardır.III. Zaman ve mekân ögeleri vardır ancak belirli bir zamanı ve mekânı dile getirmez.IV. Epik şiirin ilk örneği kabul edilir.V. Anlatıcı, olayları genellikle hâkim (ilahî) bakış açısı ile sunar.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? Çamaşır sodası adıyla bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, ilaç kullanımında yapılan hatalı davranışlardandır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapılacak olan bir eylemi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi öğrenmede sonuçların bilinmesi ilkesinin uygulanmasına yöneliktir? Mustafa bir kitabın önce 36 sayfasını sonra 25 sayfasını okuyor. Bu kitap 90 sayfa olduğuna göre okuyacak kaç sayfası daha kalmıştır? Televizyon kelimesinde kaç ünlü harf kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti doğru olarak kullanılmıştır? 6 tane 4 kaç eder? Allahın en güzel(99 isim)isimlerine ne denir? Kelime olarak yeni gün anlamına gelen..................... gece ile gündüzün eşit olduğu, ilk baharın geldiği gündür. Metinde anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? – 60tan fazla uydusu vardır.- Toz ve buzdan oluşan halkaları vardır. - Kızıl gezegen olarak adlandırılır. Yukarıda özellikleri verilen gezegenlerden hangisi şıklarda yoktur? Dedem 76 yaşındadır. Halamın yaşı dedemin yaşının 2/4‘ inden 3 eksiktir. Halam kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910lu yıllarda yazan Ömer Seyfettini, Ziya Gökalpi açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar, cümleler... Hep anlayacağınız biçimdedir.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir