S:1

1. Türkçedeki her hecenin bir anlamı vardır.
2. Bahçeşehir bileşik bir sözcüktür.
3. Türkçe sözcüklerde o yalnız ilk hecede bulunabilir.
4. Türkçe sözcüklerde b den önce n gelmez.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

1. Türkçedeki her hecenin bir anlamı vardır.2. Bahçeşehir bileşik bir sözcüktür.3. Türkçe sözcüklerde o yalnız ilk hecede bulunabilir.4. Türkçe sözcüklerde b den önce n gelmez.Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? sorunun cevabı "2 – 3  ve  4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz?  “Haklı bir gerekçesi olsa da, insan, yüreğini aklından ayırmamalıdır.” cümlesindeki düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi desteklemez?  Türkiye’de ilk nükleer santralin kurulacağı yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi kanın vücutta dolaşmasıyla gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılmamıştır?  Aşağıdaki maddelerin hangileri iletkendir?I- BakırII- KauçukIII- Porselen Bir çıkarma işleminde eksilen 45, fark 15 ise çıkan kaçtır? - Kanunlar önünde eşitlik vardır                       -Çoğunluğun kararı üstün tutulur-Kişi Hürriyeti esas alınır      -Yöneticiler belli bir süre için halkın seçimi ile belirlenir Yukarıda özellikleri verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? l.Milliyetçilikll.Halkçılık lll.DevletçiliklV.LaiklikYukarıdaki ilkelerden hangisi Atatürk`ün "türk dilini yabancı dillerin etkisinden kutarma çalışmaları"na yönelik en uygun ilkedir?  Türkçülük akımı ilk defa ne zaman devlet politikası haline gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına Y” yazınız.(...) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(...) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(...) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.(...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.  Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde “görmek” sözcüğü temel anlamında kullanılmamıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ yanlış yazılmıştır.   Bir sınıfta 10 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor, sınıf mevcudu kaçtır? Kerem ve Selin hac ibadetinin bireysel ve toplumsal etkisi hakkında babalarıyla tartışıyorlardı. Kerem bireysel, Selin ise haccın toplumsal faydalarını savunuyordu.Aşağıdakilerden hangisi Selin’in savunacağı fikirlerden biridir? "Kesmek" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden değildir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir – çelik fabrikası nerede kurulmuştur? İslam’ın evrensel bir din olmasından dolayı Müslüman alimler ayet ve hadisleri her asır ve dönemde yorumlamaya çalışmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak kabul edilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Nerede?" sorusunun yanıtı olamaz?  Kuvvet ile ilgili, I. Cisimlerin hızını azaltabilir.II. Eşit kollu terazi ile ölçülür.III. Birimi Newton’dur.ifadelerinden hangileri yanlıştır?  Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi “vatanın kurtarılması için her fedakârlığın yapılması gerektiğini” belirtir? “Bir A ülkesinde üniversiteye giriş için öğrencilerin lise hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmaların kayıtları incelenir ve sürecin de sonuç kadar önemli olduğu performansa dayalı bir ölçme aracı kullanılır. Bir B ülkesinde ise yalnızca çoktan seçmeli maddelerin yer aldığı bir sınavla öğrenciler üniversiteye yerleştirilir. A ülkesinde üniversiteye geçiş için yılda 14 bin öğrenci başvuruda bulunurken B ülkesinde bu sayı 5 milyondur.”Bu paragrafa göre ölçme aracı-nüfus ilişkisi incelendiğinde ölçme aracının hangi özelliğinin daha önem kazandığı söylenebilir?  Hangisi günlük plan yapmanın yararlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasında bulundurması zorunlu malzemelerdendir? Mehmet’ in 28 tane cevizi vardır. Mehmet, cevizlerinden 4 tanesini kırıp yemiştir. Mehmet’ in geriye kaç tane cevizi kalmıştır? Benim bir adımı  35 cm ,babamın  bir adımı 50 cm’dir. Ben 190  adım yürüdüğüm yolu  , babam kaç adımda yürür ?                                                                                    Ali Suavi, Tanzimat Dönemi’nde gazete ile ilgili şunları söylemiştir: “Gazete sayesinde iyi şeyler takdir edilir, kötülükler ortaya çıkar. Güçsüzün hakkı yenmez, devletin haksızlıklara müdahalesi zorunlu olur. Bu nedenle gazete ‘güzel ilimler’ okunan ve ‘okuyanları uyandıran’ bir mekteptir.”Bu parçada anlatılanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in (sav) ailesinin özelliklerinden değildir? Anadolu’da  tarih  öncesi  çağlara ait ilk buluntular ve yerleşimler, aşağıdakilerden hangisinde doğru  eşleştirilmştir? I. ElmasII. GrafitII. FullerenYukarıda verilenlerden hangileri karbon elementinin allotroplarıdır? I. PencikII.DevşirmeIII.UlufeIV.TımarYukarıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı toprak yönetimi ile ilgilidir? Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “dal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? I- Abant GölüII- Topkapı surlarıIII- Damlataş MağarasıIV- Uludağ Milli ParkıYukarıdaki verilenlerden hangisi tarihsel mekana örnektir?  İslam’da alkollü içeceklerin yasaklanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir