Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Karşısındakinin konuşmasını dikkatle dinledi, fırsatı yakalayınca da taşı gediğine koydu.
Yukarıdaki altı çizili sözün anlamı nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Karşısındakinin konuşmasını dikkatle dinledi, fırsatı yakalayınca da taşı gediğine koydu.Yukarıdaki altı çizili sözün anlamı nedir? sorunun cevabı "En uygun sözü söylemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kanın vücutta dolaşmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? “Kalem, su, bardak, telefon, sumak” kelimeleri sözlükte sıralandığında hangi kelime orada olur? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Bisiklet, kaykay kullanırken aşağıdakilerden hangisini mutlaka takmamız gerekir?  "Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu."Bu parçadaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıda METİN ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?   Geçmişten günümüze aktarılan, toplumun benimseyip uyguladığı değerlere ve ayrıca toplumda uyulması beklenen davranışlar ne denir? “ yedi milyon on altı bin iki yüz kırk dört” Okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Saat 10:20' de gelmesi gereken tren 70 dakika geç gelmiştir.Buna göre tren saat kaçta gelmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? Güzel yüzlü, zarif kız, sonunda konuştu (  )  (  )  Gelin (  )  (  ) Bu cümleye ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk  sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?