S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır? sorunun cevabı "Gafil avlanıp çok iyi not aldım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi şahıs zamiridir? Aşağıdakilerden hangisi başkası tarafından bulunması zor güçlü bir şifredir? I.Yeni gelen öğrenciyi çok sıcak karşıladık.II.Çayı sıcak içemem.III.Bu sıcakta neden mont giydin?IV.Denize gitmek için sıcakları bekliyoruz.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıcak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? (+40) – (-20) – (-10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kaya, 20 adet çiçeği dörderli buketler yapıyor. Her buketi 10 liradan satıyor.Bu satıştan kaç lira elde eder? Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişilerde fiil ehliyetinin şartlarından değildir? Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Pek yakında tüm dünyada tek bir dilin konuşulacağı gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hâlihazırda uluslararası hukuk, ticaret, ulaşım, bilim ve sanat alanlarında İngilizce ön plandadır. Bunun doğal sonucu olarak tüm ülkelerde aileler çocuklarının İngilizce öğrenmeleri için bir servet harcıyor. Ulus devlet kuramamış toplulukların konuştuğu yerel dillerin hızla eriyip gittiğini, ulus devletlerde konuşulan dillerin ise gerilediğini ve yozlaştığını görüyoruz.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır? Alış veriş merkezinde .................. gördün? cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? Allahın varlığına ve kendisini sürekli görüp gözettiğine inanan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat özgürünün kısıtlanması durumunda karşılaşılan sorunlardan birisi değildir? Canlıların sahip olduğu ortak özellikler ile ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Büyük Taarruzla İzmirin kurtarılmasından sonra, İtilaf Devletlerinden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.Bu antlaşmaya göre;• Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek,• İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edeceklerdi.Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna bir ünlü getirildiğinde ses değişimi olmaz? Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Kaşgarlı Mahmut'un ``Divanü Luugati't - Türk'', Edip Ahmet'in ``Atabetü'l- Hakayık'', Ahmet Yesevii'nin ``Divan-ı Hikmet''adlı eserleri Türk edebiyatının hangi dönemine aittir? Dilaya annesi yatmadan önce ingilizce dişlerini fırçala dediğine göre annesi aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Yolculuğu kolay geçsin diye yola gidenin arkasından su dökülmesi neye örnektir? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu? -Haftada bir kere kılınır.-Cemaatle kılınması farzdır.-Öğle namazı vaktinde kılınır.Maddelerde açıklanan namaz hangisidir? 265 + 87 + 628 = 450 + 150 + ? eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Samimiyet; içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk anlamındadır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu kelime ile eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı inanç türlerinden biridir? Aşağıda ifade edilen hangi durumda tasarruf yapılabilir? Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için,I. Geri dönüşüm uygulanmalıdır.II. Su kaynakları korunmalıdır.III. Biyoçeşitlilik artırılmalıdır.IV. Doğal yaşam alanları bozulmamalıdır.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? Felsefe gerçeğin özünü bulmaya yönelik bir arayıştır. Felsefe bu anlamıyla üst düzey mantıksal bir kavrayış etkinliğidir. Ancak bu mantıksal kavrayış etkinliğini yaşamsal gerçeklikten soyutlayarak gerçekleştirmek imkânsızdır.Bu parçada anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin annesi vefat ettiğinde, Onu Mekkeye getiren dadının adı nedir? Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan;I. Yeryüzü şekilleriII. Ekonomik faaliyetlerIII. İklimhangileri doğal sebeplerdendir? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der...Timur, hocanın hediyesini ne yapmış? Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden/şıklardan hangisi yanlıştır? Felsefenin en tipik sorusu nedir? sorusudur. Bir şeyin ne olduğunu sorar felsefe: İnsan nedir?, Ahlak nedir?, Devlet nedir?, Adalet nedir?...Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biri değildir? Günde 200 ml süt tüketen bir çocuk, bir haftada ne kadar süt tüketir? Kişi aşağıdakilerin hangisine zekâtını verebilir? Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir? "23" sayısında ​2 ‘ nin basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmaz? Bir lambayla aydınlanacak bir odada dört lamba kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir