S:1

İç sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir?

İç sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir? sorunun cevabı "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerede?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını bildiren bir sözcük kullanılmamıştır? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? 1931 yılında çıkarılan Ölçüler Kanunuyla eskiden uzunluk ölçüsü olarak kullanılan arşın, endaze yerine metre; ağırlık ölçüsü olarak kullanılan okka yerine de kilogram kullanılmaya başlandı.Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenlerinden biri değildir? Kuru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Kişinin konakladığı, ıstırahat ettiği, vakit geçirdiği yerlerin temiz olmasıdır. Kişilerin yaşadığı yerlerin temiz olması, toplumun da kişilerin de temiz olmasını sağlar. Temizlik, sağlık açısından da oldukça önemlidir. Sağlık sorunlarının azaltılmasında önemli olan kişisel ve çevresel temizliğin sayesindedir. Temizlik en önemli değerlerden biridir.Paragrafta hangi atasözünden bahsedilmektedir? Kitap - Boya - ZeytinYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Some medicine is - - - - by my mother every day. • İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir? 6785 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır? Bu - - - - yapı, gören herkeste hayranlık uyandırıyor. Aşağıdakilerden hangisi benmerkezli hikâye için doğru bir bilgi değildir? Yakın akraba evlilikleri genetik açıdan değerlendirildiğindeaşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?A) Anne ve babada görülmeyen bir kalıtsal hastalık çocuklardaortaya çıkabilmektedir. John Nash, Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. biçimindeki teoriyi Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. şeklinde düzenlemiştir.Bu parçada İşbirlikli Öğrenmeyi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? 50 kr, 10 kr, 25 kr değerindeki paralar büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortada hangisi kalır? 6 kilogram + 312 gram = ..................gram eder? Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapamayız? Aşağıdakilerden hangisi birey sözcüğü ile eş anlamlı kullanılmaz? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez? Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapılacak hazırlıklar arasında yer almaz? How are you today? cevabı hangisidir? Bir çiftlikte 26 inek, 5 at, 18 koyun vardır. Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Üç kardeşin yaşları toplamı 40 dir. 3 yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur? Doğru aydınlatılmış bir ortamda ışık nereden gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kalın kelimesinin zıt anlamlısıdır? "Sana da alacaktım ( ) fakat beğenir misin bilemedim". Verilen cümlede yay (ayraç) içine hangi noktalama işareti gelmelidir? TRT( )nin yayınladığı çocuk programlarını dikkatle izliyor( ) birini bile kaçırmı-yordu( )Yukarıda ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konul-malıdır? Orta Öğretim kurumları ilk defa hangi padişah döneminde açılmaya başlanmıştır? 620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi ............... (r.anhâ.) ve en büyük destekçisi amcası ...................... vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiği bu iki yakınının vefatına çok üzüldü. İslam tarihinde bu yıla ............................. adı verildi.Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir? Mekteb-i Tıbbiye hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 16 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur ? Hendek Savaşında hendek kazılması fikrini ortaya atan kişi kimdir ? Şimdi sen deisteksiz misafir gibisin bendeyüreğin biraz soğuduğundaiçindeki fırtına durulduğundabir gecenin tam ortasındabiliyorum bu limanı terk edeceksinBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içerir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir