S:1

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda kullanılmaz?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamda kullanılmaz? sorunun cevabı "Rağbet güzel ile zenginedir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Avrupa'da makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mimarlardan değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “kınama” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? 15 dilim pastanın 4 dilimini yedim. Kalan pastanın kesirle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Kader ve sevgi cesurdan yanadır.II. Kadere karşı çıkmak cahillerin işidir.III. Kendi geleceğimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.IV. Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen, ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir.Bu cümlelerden hangileri “insanın kaderi üzerinde irade sahibi” olduğunu vurgulamaktadır? Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudanetkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi konusu aşk olan halk hikâyelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir? Aşağıdakilerden hangisinin şekli çembere benzemez? Kenar ve köşe sayılarının toplamı 16 olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde “da/de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 572.965 Sayısının   on binler ve  yüzler  basamağındaki  rakamların toplamı kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmanın kişiye ve topluma kazandırdıkları arasında değerlendirilemez? Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehname’sini O’na takdim etmiştir.Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? 8 + ... = 19Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen “toplanan” kaçtır? Hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde akarsuların enerji potansiyeli yüksektir? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir? Kıssa kavramının tanımı hangisidir? En büyüğü 26 olan ardışık üç çift sayının toplamı kaçtır? 94 793 982 Sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? 7 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde cerahat oluşmaya ve birikmeye başlamasına ne ad verilir? Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir? Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz? Müslümanların Medine’de barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve erozyonu korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerindendir?  “İç” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle öbekleşerek deyimleşmemiştir? Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya...............denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki çevirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir? 5 + 9 kaç eder? I. Eşinin ölümü üzerine yazdığı “Makber” adlı şiirle tanındı.II.  Eserlerinde toplumsal konulara değindi.III. İlk çeviri roman “Telemak”ı Türkçeye  çevirdi.IV.  Şiir, eleştiri, antoloji gibi türlerde eserler verdi.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Paşa ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir