S:1

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi VeKontrol Kanuna göre Kesin hesap kanunuhangi kurumca hazırlanır?

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi VeKontrol Kanuna göre Kesin hesap kanunuhangi kurumca hazırlanır? sorunun cevabı "Maliye Bakanlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bahçemizin çevresi 342 metredir. Bahçenin etrafında 3.turu bitirmeme 58 m kala babam beni çağırdığı için, turu tamamlamadan eve dönmek zorunda kaldım. Kaç metre yürümüş oldum? 1. yaşayan2.   uyku3.   insanlar4.   sağlıksızdır5.   sorunuNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 9 + 1,899 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin idare üzerindeki denetim yollarından biri değildir? Türk romanı hem geç doğmuş hem de aceleye gelmiştir. Roman türüne ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşılmıştır. Batı romanının çeşitli tarihsel süreçler içindeki yavaş yavaş oluşumu ile Türk romanının doğuş ortamı arasında hiçbir benzerlik yoktur. Roman türü bugün bile hâlâ kesin bir eleştirel gözle incelenmemiştir. Bunun nedeni bu türün ilk dönemi ve özgül niteliklerinin anlaşılmamış olmasına bağlanır.Bu parça ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmak için kullanılan araçlardan biri değildir? İslam tarihinin ilksavaşı, aşağıdakilerden hangisidir? • Her türlü kaçakçılığı önleme• Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yönetme• Karayollarında trafik düzenini sağlamagibi görevleri yürütmekle sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir eşeysiz üreme çeşidi değildir? Barış 2 litrelik 14 şişe ve 3 litrelik şişelerde 9 şişe ayran satıyor. Barış toplam kaç litre ayran satmıştır?  Kanunun hazırlanması sürecinde Cumhurbaşkanının rolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  1 L benzin ile 10 km yol alan bir otomobil 30 L ile kaç km yol alır?  • Süt • Ekmek• Yumurta • EtVerilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden farklıdır? Selda 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Selda’nın yaşından 24 fazladır. Annesi ise babasından 3 yaş küçüktür. Buna göre, bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? Ömer: "I have learned English at school for 5 years. I believe that it is necessary for us to learn a foreign language. I like learning English and I also like my English teacher but I have some problems with English. I’m good at reading. I can understand things when I read them but I find writing difficult. I can't make sentences easily. I have difficulty in listening. I can't understand British and American people easily. They speak too fast for me, so I listen to tapes or radio programmes in English. These are good ways of improving listening skill. I may not be perfect but I'm good at speaking activities. But sometimes if I make a mistake while I'm speaking, I feel uncomfortable. I believe I need to improve all the skills to use English efficiently."  Ömer has learned English at school for ............................ .  Çağlayan sesleri ile gönül oyalayıp renklerine, resimlerine doyamadığımız bu şeyin adına tabiat diyoruz. Burada tabiatın her türlüsü var: Lübnan çamları, yetişen yaylaları ile dağ ve orman tabiatı, denize yukarı-dan bakan ve çağlayan döken sonra uzaklarda alçala alçala geniş ve derin bir kumsalda eriyen yalısı ile eşsiz bir kıyılar tabiatı. Sağa döndüğünüzde gözlerinizi görünmez çizgileri ile dinlendiren, sola baktığınızda hayalinizi enginler rüyası içinde sallayan deniz tabiatı iki taraça ile Toros eteklerine doğru geniş, düz avlık ve seyranlık ova tabiatı, hepsi, her çeşidi var. Bu parçada gezi yazılarının aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi görülmez? Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir gibi komutanlara da imzalatması; 1 - İstanbul hükümetini temsil ediyor olmaları2 - İstanbul Hükümetinin görevini yerine getirmesi3 - Ulusal mücadeleyi kişisellikten çıkarmak istemesidurumlarından hangileriyle açıklanabilir? Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bir kümeste 3 horoz ve 7 tane tavuk vardır. Kümesteki horoz ve tavukların toplam kaç ayağı vardır? 56 sayısında 5 'in basamak değeri nedir? Bazı kayaçların “maden” olarak nitelendirilmesinin nedeni hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir ? “ Gece” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık üç sayının toplamı 99 dur. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili hadislere örnek değildir?  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Hangi cümledeki tarihlerin yazımı doğrudur? Bulutlarda biriken su damlalarının yeryüzüne inmesine ne denir? 500 sayısının 3/5 ’i kaçtır? İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? İzmir’de  Yunanlılara  kurşun atarak ilk direnişi gösteren halk kahramanımız kimdir?  “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!”(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? Dünyayı insanlığın ortak malı ve mirası olarak gören biri, çevreyi korumak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini  yapar? Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya dizildiğinde en başta hangisi yer alır? Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? İnsanın yaşamını yönlendiren en büyük güç olmuştur söz ve sözcükler. Yaşam gerçeklerinin ayrımına varmayı, onlara karşı direnmeyi kazandırmış insanoğluna. Bunu şöyle belirtiyor Tolstoy: “Sözcüklere dökülebilen, onlarla biçimlendirilen gerçek; insan yaşamını besleyen, zenginleştirip güzelleştiren en büyük güçtür.” İnsanoğlunun yaşamı algılamasında, ona yeni boyutlar kazandırmasında söz ve sözcükler en temel öge olmuştur.Bu metinde yazar, ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? İlişkilerinde, karşılıklı sevgi ve saygıya önem veren bir toplumda  hangi davranış görülmez? Yanardağın patlamasıyla yeryüzüne çıkan sıcak eriyik maddeye ne denir?  Aşağıdakilerin hangisinde eylemin ortaklaşa yapıldığı anlatılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir