S:1

5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre vali muavini kimlerden tayin edilir?

5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre vali muavini kimlerden tayin edilir? sorunun cevabı "En az altı yıl kaymakamlıkta yapmış olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? İnternete girmemizi ve ağ bağlantılarını kullanabilmemizi sağlayan iç donanım parçası……………………….dır.  Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık.” Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Örgütsel verimlilik sadece personelin çalışmasıyla değil yönetimin geliştirilmesiyle de sağlanabilir. Bu nedenle yönetimi bir süreç olarak kabul eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? İnsan, iradesini ancak güç yetire- bildiği alanlarda kullanabilir. Onun gücünün sınırlı olması, iradesinin de sınırlı olduğunu gösterir.Metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?  “doğru” kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir?  İl özel idaresinin bütçesi kim tarafından hazırlanır? Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan bilgi ‘’Olgu‘’ olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü harf daha fazladır? Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  "olması, gerçekleşmesi çok yakın"anlamında bir söz kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar, ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler?  Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır? -“Kesmek” kelimesi  hangi cümlede  gerçek anlamda kullanılmıştır ? Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ………… denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Orucu açmak için akşam vakti girince yenilen yemeğe ne ad verilir? Aşağıda, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu’da işgale uğrayan bazı yerlerle işgal eden devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? Öğretimin planlaması ve öğretim planları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? “Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.” Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? "cümle" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? “Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez” ayetinde ne anlatılıyor ? Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, saygı ihtiyacından sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır? Aşağıdaki sayılardan en büyük olan hangisidir? Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir? Atalarımız Kurtuluş Savaşı’ nda düşmanlarla neden savaştı ? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Orası öyle, ama anılarım kâğıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim hakkında daha doğru bir yargıya varabileceğim; buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca, içimi dökmekle belki rahatlayacağım. Aklımdan çıkmayan anılardan, yazmakla kurtulacağım.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? I. CuII. O2III. Neyukarıdaki taneciklerden hangileri için Van der Waals yarıçapı hesaplanır?  "Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, insanlarda aşılama ve ilaçla en iyi korumanın sağlandığı, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardandır? Dört Halife Dönemi’nde sınırların genişlemesi; I. Devlet teşkilatında yeniliklerin yapılmasıII. Kültürel etkileşimin yaşanmasıIII. İslamiyet’in yayılması durumlarından hangilerine neden olmuştur? ’’Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim’’ hadisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 5L  suyu, 250ml bardaklara paylaştırmak için kaç tane bardak gerekir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir