S:1

Annem, merakla televizyonu açıp haberleri izlemeye başladı.
Yukarıdaki cümlede, kaç sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz?

Annem, merakla televizyonu açıp haberleri izlemeye başladı.Yukarıdaki cümlede, kaç sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi BİT’in açılımıdır? Meg : My mom works at a hospital. She wears a white apron. She looks after ill people. Guess her job.Terry : Hımm. Is she - - - -?Meg : Yes. That’s true.  Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesine ne denir? Dünya kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç günde olur? Aşağıda verilen kavramlardan hangileri oruç ibadeti ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, belgelerden,incelemelerden yararlanılan dergi ve gazete yazılarına verilen isimdir?  “ Ali Umut Hasan ve Sercan aynı otobüse bindi .” Yukarıdaki cümlede kaç tane virgül kullanılmalıdır? Bayram günleri yaşadığım mutluluğu unutamam. Yeni elbiselerimi ve ayakkabılarımı giyer, anne ve babamla bayramlaştıktan sonra kendimi sokağa atardım. Kapı kapı dolaşıp el öperdim. Bir sürü şekerim olurdu. Bazen harçlık da verenler olurdu. Hemen bakkala koşup, topladığım harçlığı bitirirdim. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi kültür ögesi değildir ?  Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir? Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde anlatılmasına ne ad verilir? Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176’da …………..Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.Emre’nin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi suyun içinde batmaz? o Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.o 484 dizeden oluşur.o Öğretici tarzda yazılmış manzum bir eserdir.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? 88 gram CO2 gazı kaç moldür? (C=12, O=16) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisinde “ ki “nin yazımı yanlıştır? TBMM’nin AçılmasıSaltanatın KaldırılmasıKadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Yukarıda verilen inkılaplar Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir? Güneş’in doğduğu yöne yüzünü dönen Eren’ in sol kolu hangi yönü gösterir? “Almak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Kardeşime yeni bir bisiklet aldık.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?  Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an da Sabır örneği olarak anlatılan peygamber hangisidir? • Hiçbir varlığa benzemez.• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.15)Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir? Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Mekke’den gelen muhacirleri Medineli Müslümanlar ile kardeş ilan etmişti. Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri ile de bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Medine’deki kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında aralarında uzlaşma sağlardı.Bu metinde, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki konulardan hangisine verdiği önem vurgulanmaktadır? Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini kime vermiştir? Yön bulmak için kullanılan yöntem ve araçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kabe kimin tarafından yapıldı?  Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden değildir? Aşağıdakilerde hangisi en büyüktür ? Bilgisayarımıza virüs, truva atı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engelleyen,  ayrıca bu yazılımları tespit edip temizlenmesini sağlayan yazılım hangisidir? Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur? “Hangi durumda olursa olsun insan hayatı her şeyden önemlidir.” diyen bir birey Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrededir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.(     )  Isı, ışık ve ses gibi kütlesi ve hacmi olmayan varlıkları madde olarak nitelendiremeyiz. (     )  Ses doğrusal halde yayılır. (     ) Sıvının bulunduğu kap ile sıvının toplam kütlesine net kütle denir.(     )  Hava, su, toprak, taş, kalem, silgi gibi boşlukta yer tutan ve kütlesi olan varlıklar birer maddedir.(     )  Rüzgar yapay ses kaynağıdır. Paketlenmiş bir ürünün üzerindeki son kullanma tarihi, bize besinle ilgili hangi bilgiyi verir? Aşağıdakilerden hangisi, dilek ve dualarımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Düşmüş içime gölgesi Alacakaranlıkların Bakmaktan korkuyorum Aynasına suların Sıkışıp kalmış gibiyimGüz hüzünlerinin dar sokağındaŞimdi uzak denizlerde aşkın yelkenlileri Hatıralar tütüyor gönlümün ocağında. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde değişen gerçekliklerden değildir? Açılarına göre kaç çeşit üçgen vardır? Boy  :Hey, you look very happy. Would you like to tell me the reason?Girl  :My dreams are finally - - - -.Boy  : What do you mean?Girl  :I am going to move to France for my future career.Boy  : I am so happy for you, congratulations ! Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir