S:1

Babam, biz de yukarıya çıkalım dedikten sonra eşyalarını toplamaya başlamıştı. bu cümlede hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır?

Babam, biz de yukarıya çıkalım dedikten sonra eşyalarını toplamaya başlamıştı. bu cümlede hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? sorunun cevabı "biz de yukarıya çıkalım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
40 ekmeğin yarısı satıldı. Kalan ekmeğin 6 tanesi yenildi. Kaç ekmek kaldı? Elif, öğretmeninin verdiği performans görevini bilgisayarda hazırlamaya karar verdi. Elif’in görevi; seçtiği konuyu resimlerle ve çeşitli animasyonlarla hareketlendirerek bir sunu hazırlamak ve sınıfa projeksiyonla yansıtıp anlatmaktı.Buna göre Elif performans görevini aşağıdaki hangi programla hazırlamalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfler yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel addır?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir kolideki 20 yumurtadan 6 tanesini kırmıştır. Buna göre yumurtaların % kaçı sağlam kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi varlık değildir? Biyoloji öğretmeni Emre, derslerine “Dinazorların nesli nasıl tükenmiş olabilir?”, “Sigara kullanımının azaltılmasına yönelik önerileriniz nelerdir?” ya da “Sizce vücudumuzun içerisinde yaşayan canlılar var mıdır?” gibi sorularla başlamaktadır. Böylece öğrencilerin dikkatlerini çekerek onları derse hazırlamaktadır.Emre Öğretmen’in dikkat çekerek öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılma amacıyla kullandığı bu soruların aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması bir zorunluluk değildir? Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümledir? Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarındanhangisi zarf değildir? Yazının kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenmez? Evimizde gece elektrik kesildiğinde aşağıdaki aydınlatma sistemlerinden hangisini kullanamayız? 147 000 ÷ 1000 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayı değeri farkı en azdır? 36 cevizin  1/4'ünün 17 fazlası kaçtır? Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Zekât, zengin sayılan bir müslümanın Allah rızası için yılda bir kere malının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesidir.Bu tanımda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Dünya,  güneş ve ay sözcükleri coğrafya terimi olarak kullanılırsa büyük harfle başlar.Yukarıdaki bilgi gözönünde bulundurulduğunda aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Satıra sığmayan “anahtarlık” sözcüğü hangi seçenekte doğru bölünmüştür? Paramızı harcarken neye dikkat etmeliyiz? I. Kulhüvellahu ehadII.   Lem yelid velem yuledIII.   AllahussamedIV.  Velem yekün lehu küfüven ehad. Surenin okunuşunun doğru olması için numaralanmış ayetlerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Tony      : - - - -?Mary     : I went to the zoo with my family. İslam gelmeden önce, pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Siyasî hayat, kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyş’in iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine değinilmemiştir? Ayşe bilgisayarda ödevlerini yaparken boynunun ve sırtının ağrıdığını anne babasına anlatıyor. Anne ve babası bunun sebebini doktora gidip sorduklarında doktor onlara aşağıdakilerden hangisini bu ağrıların engellenmesi için söylemiştir?  Mary: Oh Paul! Please don’t listen to this ridiculous song again and again!- - - - . It’s unbearable. Vali eşinin, bir kuruluş etkinliğine katıldığında, onun da vali gibi saygıyla karşılanıp uğurlanması...Parçada anlatılan bu durum aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek olur? Haberi okur okumaz sanki damarlarındaki kan kaynamaya, bütün bedeninde sarmal bir ateş gibi dönüp durmaya başlamıştı.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? ” .................... maça geç mi kalıyorlar ?” Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünüdür? Esnek ,yumuşak, pürüzlüdür.Tanımlanan madde aşağıdakilerden hangisidir? - - - - metinlerde kanıtlanmaya çalışılan bir fikir yoktur. Metnin mesajı bizzat kendisidir. Dil genellikle şiirsel işlevde kullanılır. Bu metinler yaşanmış olayları bire bir anlatmak için yazılmaz. Kurmacadır, yazarın kurguladı-ğı bir olay örgüsü vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri yoktur?          Aşağıdaki madenlerden hangisinin maddi değeri diğerlerinden daha yüksektir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin öğretmenler tarafından işlenmesi hâlinde, bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından aşağıdaki oranların hangisi arasında maaş kesim cezası verilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.  (      ) İnsan eli ve etkisi olmadan, kendiliğinden oluşan ortama beşeri unsur denir.  (      ) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır.  (      ) Hava tahminlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapar.  (      ) Atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir .  (      ) Güneşin doğduğu yöne batı denir. Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden biri değildir?  Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak, yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı “fayda” açısından bakan felsefeakımı hangisidir?  “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir