S:1

Dost ta düşman da bu şehirde bu yurtta birlikte yaşamayacak mi?
Yukarıdaki cümlede geçen hangi de yanlış yazılmıştır?

Dost ta düşman da bu şehirde bu yurtta birlikte yaşamayacak mi?Yukarıdaki cümlede geçen hangi de yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Dost ta" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir?   Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir?  Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?             MENÜÇorba : 3  TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı :     6  TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden çorba ve balık alan bir kişi ne kadar para ödemelidir? Geleneksel adı amonyak olan bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür?                Niçin ibadet ederiz?Zülal    : Allah’a sevgi ve bağlılığımızı göstermek içinİclal      : Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak içinHilal     : İnsanların takdirini ve güvenini kazanmak için.Süheyl : Allah emrettiği, bizim de O’na kulluk etmemiz gerektiği için.Yukarıdaki soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? Almanya’dan ülkemizdeki tarihi eserleri gezmeye gelen bir turist grubu Ege Bölgesi’ne gitmiştir. Turist grubu Ege Bölgesi’nde hangi tarihi eseri ziyaret edebilir? Tabaktaki köfteleri bütün bütün gövdeye indiriyorlardı.Bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken romancılardan biridir. Romanlarındaki amaç okuru, bilinçaltının gizemli ve karışık dünyasında dolaştırmak ve görünen ile görünmeyenin arka planındaki zıtlıklarını ortaya dökerek okurda şok etkisi yaratmaktır. Manisa’daki Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı “Anayurt Oteli” adlı romanı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir.Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’in ilk ve en son sureleri hangisidir?  Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe hangisidir? 18 sayısının 9 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, Arap Yarımadası’nın en verimli yerlerinden biridir?  Peygamber isimlerinden sonra yazılan“as.”nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde fark 3215, eksilen 7504' tir. Buna göre çıkan sayı kaç olur?  Would you mind if I - - - - the window? It’sreally hot here. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler? Memeli canlılarla ilgili,I. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.II.  Akciğerlerinde alveol  vardır.III. Yavrularını doğurur ve  sütle beslerler.özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanların diğer sınıflarında görülmez? I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  Uçsuz bucaksız gökyüzü, deniz, bulutlar ve parlayan güneş Cansu’nun nefesini kesmişti. Denizin tepeden görünüşü, güneş ışınlarının suyun üzerinde dans edişi onu kendinden geçirmişti. Ne de olsa ilk kez bu yaz tatilinde görmüştü bu güzelliği.Bu metindeki altı çizili söz hikâyenin hangi  unsurudur? Ağırlıkları fazla olan cisimleri belli bir yüksekliğekadar daha kolayca çıkarabilmek için eğik düzlemdenyararlanılır.Buna göre eğik düzlemle ilgili olarak aşağıdakilerdenhangileri doğrudur?I. İşten kazanç sağlanamaz.II. Yoldan her zaman kayıp olur.III. Yükün değerinden daha az kuvvet harcanarakiş yapılır. 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan Hakları EvrenselBeyannamesi’nde ifade edilen temel ilkelerden bazıları İslam tarihinde aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?  Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir? Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Beğenilme güdüsünün bazı insanlarda çok çalışma, bazı insanlarda bilgili olma, bazılarında ise saldırganlık ile doyurulduğu gözlenmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya “yaşam sıvısı” denilmesinin nedenlerindendir? Burun içindeki goblet hücrelerinin salgıladığı mukus ile;I. Solunan    havanın    süzülmesiII. Koku    moleküllerinin    çözünmesi,III. Havanın    ısıtılması    ve    nemlendirilmesi,olaylarından hangileri gerçekleştirilir? Çiçek toplamak için kovandan çıkan 36 arının 7 tanesi geriye döndü. Kaç arı dışarıda kaldı? Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir? Berk, Eda’ya 60 lira verirse ikisinin paraları birbirine eşit oluyor. Eda, Berk’e 20 lira verirse Berk’in parası Eda’nın parasının 5 katı oluyor.Buna göre Berk ile Eda’nın toplam kaç lirası vardır? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?  Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? “İyi bir yazar nasıl olmalı?” sorusuna verilecek net bir cevabımız yok hâlâ. Olmamalı da. Ben iyi bir yazarın kendi tarzını oluşturması taraftarıyım. Kurallara uyularak, başkalarının yaptıkları tekrarlanarak iyi yazar olunamaz bana göre. Mesela İhsan Oktay Anar kendine has tarzıyla, kendi kurallarını kendisi koyarak iyi bir yazar olmuştur.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rick  :- - - - do you have a hair-cut?Terry  : Once a month Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?  "Gelecek yıl beşinci sınıfa gideceğim." cümlesinde hangi sözcük sıra sayı sıfatıdır? “...Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü Mescid-i Haram (Kâbe) yönüne çevirin...” (Bakara su- resi, 144. ayet)Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisini anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi örneği vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir