S:1

Aşağıdaki eklerden hangisi, sözcüklere daima aynı biçimde değişmeden eklenir?

Aşağıdaki eklerden hangisi, sözcüklere daima aynı biçimde değişmeden eklenir? sorunun cevabı "-ken, -ki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
T.C.Anayasasına göre parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 72,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden lerden hangisidir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için abdestli olmak gerekir? Bilgisayarda bilgilerin geçici olarak saklandığı birim hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşırılıklardan uzak durup tutumlu, ölçülü ve dengeli hareket etmeye İslam kültüründe ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamyada kurulan devletlerden biri değildir? When she was 5 years old, she ............ read some of her sister´s books. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Aşağıda belirtilen kurum ve derneklerden hangisi doğayı korumayı amaçlayan dernek ve kurumlardan biridir? Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMyi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? I. Hareket hâlindeki bir cismin yavaşlamasını sağlamakII. Duran bir cismi hareket ettirmekIII. Hareket hâlindeki bir cismin yönünü değiştirmek Yukarıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşir? Cotton is .................... in warm places.A) caughtB) builtC) frozenD) grown Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? A house in Bursa is - - - - than a house in Çankırı. Aşağıdakilerin hangisinde dönmek sözcüğü ken- disini bir yandan bir yana çevirmek anlamında kullanılmıştır? Tarih öğrenimi bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar.Aşağıdakilerden hangisi tarih öğreniminin sağladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdaki hayvanlardan en uzun olan hangisidir ? ‘‘ İnsanların bizzat kendi işledikleri (kötülükler) yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu... *Yukarıdaki ayette Yüce Allah, hangi temizlik çeşidine dikkatimizi çekmektedir? Aşağıdakilerden hangisinin yaşam alanı farklıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Mamafih insan kısmı hürriyet hürriyet der de hürriyetin ne olduğunu bilmez. Saadet-i hâl, saadet-i hâl diye arar arar da bulamaz. Biraz tatlıca lokmayı ve beş on kuruş ziyadece akçeyi görünce saadet bu imiş, hürriyet dahi ancak bununla hâsıl olurmuş, diye kapılır gider ve kendini bir kere bu suretle mesut addettikten sonra bu saadeti muhafaza edeyim diye her türlü sefaleti ihtiyar eder de haberi bile olmaz.Tanzimat Döneminden alınan bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Az - ÇokYok - VarSiyah - Kara Yukarıdaki tabloda zıt anlamlı kelimeler oklarla eşleştirilmiştir.Hangi eşleşme yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi pille çalışır? Aşağıdakilerden hangisi Kast sistemindeki din adamları sınıfını ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan ölçülerden değildir? Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Zaman, birçok şeyi değiştirir ama eski dostları değiştirmez.Her vakit bahane bulur işini yapmayan.Altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Allahın varlığına iman eden bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru değildir? Aşağıda verilen uzunluklardan en uzunu hangisidir? Bezelyelerde uzun gövdeli olma özelliği (U), kısa gövdeliolma özelliğine (u) baskındır.Mendele göre melez genotipli iki bezelye bitkisininçaprazlanmasından oluşabilecek fenotipler veoranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ev adresimizde bulunması gereken kod hangisidir? 8 çeyrek saat ..................... kaç saattir? Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar. halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir