S:1

Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "Ayşe’ler çalışmaktan hiç bıkmazlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“Ben, Allah’tan, hepinizden daha çok çekinir ve sakınırım. Lakin ben, bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir? She doesn’t like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Tencerede 10 tabak yemek vardı. Bunlardan 6 tabağını arkadaşlarla yedik. Tencerede şimdi kaç tabak yemek kaldı? Bir onluk beş birlikten oluşan sayı kaçtır? Yunanistan’a bağımsızlık verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bedir Savaşı’nda esir düşen bazı Mekkelilerin 10 müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakılması Hz. Muhammed’(sav.) in hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? (-3) . (-4) . (-5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir? Birçok kil minerali vardır. Bunlardan en saf olanı kaolindir. Kaolinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan elementlerle ilgili;I. Tümü metaldir.II. Son katmanlarında bir elektron vardır.III. Kendi aralarında iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler.yargılarından hangileri doğrudur? "İlk Çağ'da ülkem İyonya' da, Tales ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.MÖ 585'teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır."İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk isimi değildir? Ali : - - - - ?Paul : I prefer comedy films to horror films.  Ryan : Dad, what can a tailor do?Father : He can - - - -  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilmem ki nasıl anlatsam;Nasıl, nasıl, size derdimi!Bir dert ki yürekler acısıBir dert ki düşman başına.Gönül yarası desem… Değil!Ekmek parası desem… Değil!Bir dert ki… Dayanılır şey değil.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi ünsüz harftir? Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Uyumlu ve sevecen  kişiliğiyle “şeker” lakabını alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? • Bende en yüce derecede yetkin olan bir Tanrı düşüncesi vardır.•  Varlık, bir yetkinlik niteliğidir. Var olmaktan yoksun bir varlık yetkin bir varlık olamaz.•  Tanrı’nın var olması, Tanrı kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleyse Tanrı vardır.Yukarıdaki bilgiler Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir? İslamiyet’i ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu’da yer  almaktadır? 8 birlik 2 onluk kaç eder? Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru  bastırılır.II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi  kavranır.III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el  kavranır.Bilinci yerinde ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Sihir ve büyü ile tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek için çeşitli yöntemler kullanarak insanlar aldatılmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “sihir ve büyü” konusu ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? 3 bütün portakal kaç yarım portakal eder? Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ne denir? balerin, balkan, balık, balina, balta kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda yer olur? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? “İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme  yeteneğini vermiştir.Bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur.”Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar? Coğrafi keşifler Amerika Kıtası’nda var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.I. Mezopotamya medeniyetiII. Maya medeniyetiIII. Aztek medeniyetiBuna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir? Bakkaldan 7 ekmek aldım. Akşam ekmelerin 4 tanesini tükettik. Sabah kahvaltıya kaç ekmek kaldı? Hz. Muhammed (s.a.v), Medine’ye misafir olarak gelen Hıristiyan bir gruba, Mescid-i Nebevi’nin bir köşesinde, kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir. Peygamberimizin bu davranışı onun sahip olduğu aşağıdaki özelliklerinden daha çok hangisi ile ilişkilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir