S:1

Turizm faaliyetlerinin ekonomik, politik, kültürel ve çevresel etkileri bulunmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi turizmin kültürel etkisine örnektir?

Turizm faaliyetlerinin ekonomik, politik, kültürel ve çevresel etkileri bulunmaktadır.Aşağıda verilenlerden hangisi turizmin kültürel etkisine örnektir? sorunun cevabı "Farklı yaşam tarzlarının keşfedilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi. Kısa bir zamanda yapmayı da başardı.Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekliliğine dikkat çekmektedir? İncir, zeytin ve üzüm gibi ürünler daha çokhangi bölgemizde yetiştirilmektedir? Yüz sözcüğü hangi cümlede sayı belirtmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isim değildir? Aşağıdakilerden hangisi besmele çeşitlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öznel anlatım" söz konusudur? Sürüdeki minik kuzular çok koşuyordu. cümlesinde, kuzuların nasıl olduğunu hangi sözcük bildiriyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle kurulmuş ikileme vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Enerji üretiminde kullanılmayan glikozun depolanmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Yaşlı adama yardım ettim. Cümlesinde ihtiyar sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? (I) Karanlık, ıslak, soğuk bir gün başlıyordu. (II) Oysa bu karanlığın, bu ıslaklığın, bu soğuğun içinde tarifsiz bir sevinç vardı.(III) Pencerenin perdesini aralayıp sokağa baktı. (IV) Çamurlu sular, günün ilk ışıkları altında, kirli bir ırmak gibi akıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? Bir sayının 34e bölümünden bölüm 43tür. Bu sayı aşağıdaki sayılardan hangisidir? "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözüaşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? "Yangın haberi alırsam daima yardıma ....................."Mustafa nın cümlesi aşağıdakilerden hangi eylem ile devam etmelidir? Ali' nin 28 şekeri vardı. Kardeşinin ise Ali' nin şekerlerinden 12 fazla şekeri vardı. İkisinin şekerleri toplamı kaçtır? İslam dininin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı işlere ne ad verilir? Uhud Savaşı sonrasında (Miladi 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye ne ad verilir? Dün akşam teyzemlere ...................Sözcük grubunun anlamlı ve kurallı bir cümle olması için hangisi aşağıdakilerden yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir ? Eğdi başını bir sarı papatya gibi, sustu bir süre. Sonra bir şey diyecek gibi oldu, diyemedi. Yüreğindeki acı konuşmasına engel oluyordu.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazlaolduğu söylenebilir? Kitabeler sadece tarih bilgisi vermekle kalmıyor.Adına dikildikleri kişinin ,toplumun veya zümrenin hakim değer yargılarını ,edebi zevklerini ve dünya görüşlerini aksettirmek bakımından da değer taşıyor. Aşağıdakilerden hangisi kitabelerin içerdiği bilgiler arasında sayılmamıştır? Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.MEB Personelinin İzin Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Babür Devleti´nde din işlerine ............ adı verilen görevliler bakardı." Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Yezda : Ünlü harf sayısı, ünsüz harf sayısından fazla olan bir kelimeyi yazıp sandığın içine atıyorum.Buna göre, Yezda, aşağıdaki kelimelerden hangisini yazmış olamaz? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Endositoz olayı ile ilgili,I. Hücre içine doğru gerçekleşir.II. Canlı hücrelerde gerçekleşir.III. Bitki ve mantar hücrelerinde görülmez.IV. Hücre zarı yüzeyi küçülür.V. Enerji harcanarak gerçekleşir.verilenlerden hangileri ekzositoz için de söylenebilir? ............................. Karadeniz Bölgesidir. Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak bir görüş ifade etmiş oluruz? Where do you live ? Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahip değildir? I. Aktör: Tiyatro oyunundaki kadın oyuncu.II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.III. Perde: Oyunun bölümleri.IV. Adaptasyon: Dekora yardımcı olan küçük eşyalar.Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır? Kalabalık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir