S:1

I. Tanzimat Edebiyatında eski şiirin yani divan şiirinin temsilcisidir.
II. Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış, bu yönüyle Tevfik Fikreti ve Mehmet Akifi etkilemiştir.
III. Sade bir dil kullanmış, heceyle de şiirler yazmıştır.
IV. R. Mahmut Ekremin ʽʽZemzemeʼʼ isimli eserine ʽʽDemdemeʼʼ adlı yazılarıyla karşılık vermiştir.
V. Tiyatroya yaptığı katkılarıyla geniş halk kitlelerini tiyatroyla buluşturmuştur.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi Muallim Naciye ait değildir?

I. Tanzimat Edebiyatında eski şiirin yani divan şiirinin temsilcisidir.II. Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış, bu yönüyle Tevfik Fikreti ve Mehmet Akifi etkilemiştir.III. Sade bir dil kullanmış, heceyle de şiirler yazmıştır.IV. R. Mahmut Ekremin ʽʽZemzemeʼʼ isimli eserine ʽʽDemdemeʼʼ adlı yazılarıyla karşılık vermiştir.V. Tiyatroya yaptığı katkılarıyla geniş halk kitlelerini tiyatroyla buluşturmuştur.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Muallim Naciye ait değildir? sorunun cevabı "V" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İzmirin Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte;1 - Anadolu halkında ulusal bilinç uyanmıştır.2 - İtalya ile İtilaf Devletlerinin arası bozulmuştur.3 - Ülke genelinde mitingler yapılmıştır.Sonuçlarından hangileri ortaya çıkmıştır? "Teyzesini çok severdi çünkü..............."cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edebilir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese Allahın cc yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa ne denir? Teravih namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sokağa çıkacaktım fakat ................................. Yukarıdaki cümle hangisiyle devam ederse anlamlı olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? 1980-1990 yılları arasında Türk azınlığın isimlerini zorla değiştirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi damga, ürünlerin belli standartlara ve kaliteye göre üretildiğini belirtir? Kur´an-ı Kerim, Bedir Savaşı´nın yapıldığı günü, aşağıdaki isimlerden hangisi ile isimlendirmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? Bütün besinlerimizin kimyasal sindirimini yapan enzimleri üreten sindirime yardımcı organımız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? - - - - Bu gizemleri çözüp şairin mesajını alabilen okuyucu, büyülü bir dünyanın, şiir cennetinin içine girmiş demektir. Yeter ki şair, gerçek şair; okuyucu, gerçek okuyucu olsun.Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp çekinmesi ve bu işleri terk etmesine - - - -; bu duygunun gereğine göre davranmaya ise - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsanları hava olayları ile ilgili bilgilendiren kuruluş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Arabayı yaşlı at çekiyordu. Cümlesinde varlığı niteleyen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi konuk yerine kullanılır? Yazar, Çanakkale Mahşeri adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihî gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü, defalarca baskısı yapıldı.Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilir? Haritalardaki renkler, yer şkillerinin yüsekliklerinive denizlerin derinliklerini anlatır. Öneğnfiziki haritalardaki yeşl yerler ormanları değl- - - - yerleri ifade eder.Verilen cülede boşbıakıan yere, aşğıakilerdenhangisi yazımalıı? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden biri değildir ? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? İlk insanlar aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi ile yerleşik hayata geçti? 999,999 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Eğer dünya güneşe azıcık daha yakın veya güneşten azıcık daha uzak olsaydı bugünkü dünya hayatı hiç olmayacaktı.Yukarıdaki bilgiye göre hangi sonuca ulaşmamız mümkündür? I. Uykusunun düzenli olmasıII. Yaşama arzusunun azalmasıIII. Ruhi olarak düşüklüğe uğramasıYukarıda verilenlerden hangileri trafik kazası sonrası kişide meydana gelen psikolojik problemlerdendir? Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 24 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır? Işığı iyi yansıtan maddeler parlak, yansıtmayanlar ise mat (donuk ) renklidir .Aşağıdaki maddelerden hangisi mattır ? Aşağıdakilerin hangisinin miktarını ifade ederken faklı bir ifade kullanırız? Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, Hz. Peygamberin yapıp öğrettiği belirli bir fiil, söz ve duaları içine alan ibadet türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir? Ayşe - - - - in the school volleyball team while she - - - - to primary school. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Uçak havaalanından 5 ( ) 9 ( ) 2014 tarihindesaat 9 ( ) 30da kalktı. Yolculuk için yanına kek ( )meyve suyu aldı.Yay ayraç ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? • Trafik kurallarına dikkat eden bir kimsenin yola çıkarken Allaha sığınması• Dürüst ve çalışkan bir esnafın maddi durumu kötüleşince Allaha güvenerek isyan etmemesi• Gerekli tüm hazırlıkları yapan bir öğrencinin sınav öncesi başarı için dua etmesiBu durumların tamamı aşağıdaki kavramların hangisine örnek gösterilebilir? Büyük uzunlukları aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? Kuran-ı Kerimde kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir