S:1

Tanzimat Edebiyatının ikinci kuşağında yer almaktadır. İstanbul tasvirlerine ağırlık veren yazar, gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Sanatlı yazma hevesine kapılarak gereksiz benzetme ve sanatlardan, Farsça tamlamalardan kendini kurtaramamıştır. Az sayıda eser vermesine rağmen edebiyatımıza roman ve hikâye alanında önemli katkıda bulunmuştur. Esir kız Dilberin maceralarını anlattığı ʻʻSergüzeştʼʼ romanı ile üne kavuşmuştur. Bu eserin tasvir bölümlerinde süslü, karşılıklı konuşmalarında ise sade bir dil kullanmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Tanzimat Edebiyatının ikinci kuşağında yer almaktadır. İstanbul tasvirlerine ağırlık veren yazar, gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Sanatlı yazma hevesine kapılarak gereksiz benzetme ve sanatlardan, Farsça tamlamalardan kendini kurtaramamıştır. Az sayıda eser vermesine rağmen edebiyatımıza roman ve hikâye alanında önemli katkıda bulunmuştur. Esir kız Dilberin maceralarını anlattığı ʻʻSergüzeştʼʼ romanı ile üne kavuşmuştur. Bu eserin tasvir bölümlerinde süslü, karşılıklı konuşmalarında ise sade bir dil kullanmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Samipaşazade Sezai" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yazdığımız bir yazının izinsiz okunması hangi hakkımızın ihlal edilmesidir? Mavi takım elbise, sana daha çok yakışıyor. yandaki cümlenin öznesi hangisidir? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Bir bölme işleminde bölüm 9, bölünen 74 ve kalan 2dir. Bu bölme işleminde bölen sayı kaçtır? Lise son sınıf öğrencilerinin hangi meslek dalına ilgisi olduğunu öğrenmek için uygulanacak ankette hangi sorunun bulunması uygun olmaz? -‘Ülkemizde ağaçların ve taşların ...........................de bulunan yosunlar sayesinde yönümüzü bulabiliriz.Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? T.C.Anayasasına göre milli güvenlik,kamu düzeni,genel sağlık,genel ahlakın korunması gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan mercii konut adama kararını kaç saat içinde görevli hakimin onayına sunar? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı anne tarafından akrabalarımızdır ? Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder.(İnsan suresi, 3. ayet)Bu ayette, kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Müzikten arta kalan zamanlarda gezmeyi çok seviyoruz. Arkadaş grubumuzla motosikletlere atlayıp doğaya çıkıyor; köyleri, yaylaları dolaşıyoruz.Bu parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı örneğidir? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir? Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermden), sonra alekadan (aşılanmış yumurta / embriyodan) sonra(uzuvları) belli belirsiz canlı bir et parçasından (organları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (ne olduğunuzu) açıklamış olalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız... Bu ayette hangi konudan bahsedilmektedir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşıma için kullanılır? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur ? Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Dünya Turizm Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi Ben bir öğretmen olarak gönderildim. diyen Peygamberimizin yapacağı bir davranış değildir? İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir? A: The lights of their home are on.B: They - - - - be at home. 3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? T.C. Anayasasına göre yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra kaç gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir? Sıcak sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Hangi fiilin zamanı farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ultraviyole ışınlarından koruyan atmosfer gazıdır? Aşağıda bazı kimyasal türlerin sembol ve formülleri verilmiştir.Buna göre verilenlerden hangisi atom sınıfı bir kimyasal türdür? Ramazan her ay 25 lira biriktiriyor. Ramazan 1 yılda kaç lira biriktirir? I.Dünya , kendi ekseni etrafında döner.II.Dünya, Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır.III.Dünya,hem kendi ekseni etrafında hem de Güneşin etrafında hareket eder.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi peygamberimiz için söylenmez? Orta Asya Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve demokrasiye örnek olan meclise ne denir? Hz. Muhammed (sav) hicretten hemen sonra Medinede toplumsal barış ve huzuru sağlamak amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum değildir? Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamın evlilik ve aileyi teşvik etme amaçlarından biri değildir? Saatin yelkovanı neyi gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir