S:1

Çağdaş dünyada ulaşım, gelecektir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ülke kalkınmasına katkı sağlanması, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri, hava, kara ve denizde hızlı, güvenli, konforlu ulaşım sağlanması hedeflenmelidir. ---- Ulaştırmada çalışan yöneticilerin, planlamayı yürüten teknik personelin buna özen göstermesi gerekir.

Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Çağdaş dünyada ulaşım, gelecektir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ülke kalkınmasına katkı sağlanması, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri, hava, kara ve denizde hızlı, güvenli, konforlu ulaşım sağlanması hedeflenmelidir. ---- Ulaştırmada çalışan yöneticilerin, planlamayı yürüten teknik personelin buna özen göstermesi gerekir.Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? sorunun cevabı "Ulaştırmanın çağdaş toplumlarda en öncelikli alan olarak görüldüğü bilinmelidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün) Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisine nokta işareti konur? "Derste kimse konuşmuyordu." cümlesindeki zamirin türü nedir? Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Fiyatı 150 lira olan bir ayakkabıda %20 indirim yapılıyor. Bu ayakkabının fiyatında kaç lira indirim yapılmıştır? "Emine okuldan yeni geldi." Cümlesinde özel ad olan kelime hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? • Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır.• Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür.• Yıllık sıcaklık farkı 40C0 yi aşar.Yukarıda iklim özellikleri hakkında bilgi verilen bir yerde, bitki topluluklarından hangisinin gelişmesi beklenir? In 1999, one of - - - - earthquakes occurred in the history of Turkey. Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 5000 gramı 75 TL olan muzun 3 kgı kaç TLdir? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? 20. yüzyıl yazarlarımızdandır. Yazı hayatına, Fecriati topluluğunda romantik, realist hikâyeler ve mensur şiir yazarak başladı. Daha sonra deneme, makale, roman, anı türlerinde eserler verdi. Özellikle Tanzimattan bu yana geçirdiğimiz siyasal ve sosyal olayları, kuşaklar arasındaki çatışmayı, sosyal değişimleri ve anlayış farklılıklarındaki bunalım-ları işledi. Bir Serencam, Yaban, Ankara, Hüküm Gecesi eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sözcükteki a harfinin üstüne gerektiğinde ( ^ ) işareti konulabilir? Aşağıdakilerden hangisi çalışmalarda bilgi hırsızlığının önüne geçmek için yapılacaklardandır? (I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir. (III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemden vazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecbur kalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gerekli değişiklikleri yapmalıyız.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi bulunmamaktadır? Kadir, dedesinin topaç çevirmece oyununda oynadığı topacı ile kendi topacını inceliyordu. Eski topacı hareket ettirmenin çok zor olduğunu fark etti. Oysa kendi topacını iki parmağı ile tutarak çevirebiliyordu. Kadir topaç oyuncağının zaman içindeki durumuna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır? Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez ne zaman olmuştur? "Ekmek aslanın ağzında" sözüyle anlatılmak istenen nedir? Hangisi evde kullandığımız kaynaklardan değildir? Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak belirlenmiştir. Buna göre ;I. Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmasıII. Türkçenin bilim dili haline getirilmesi III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiuygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir? At the market. "Im really sorry." ne demektir ? Günümüz uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez hangi uygarlık bulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz basamağında görülür? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturumu yöneten başkanın görevlerinden değildir? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Namazın farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşının sonuçları için söylenemez? Mary:.......................................?Ann: Itsabout a mansadventures. 7,8+0,019 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İsteklerimizin yerine getirilmesi neye bağlıdır? Size soru sorulduğunda cevap veririz.Cümlede altı çizili kelimenin yerine hangi kelime gelirse, cümlenin anlamı bozulmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir