S:1

1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.
2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tümgücüyle savaşıyordu.
3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.
4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.
3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır?

1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tümgücüyle savaşıyordu.3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır? sorunun cevabı "2. ve 3." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir dönem Anadoluda hüküm süren medeniyetlerden biridir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır? Aşağıdakilerden hangisi sadece insan için geçerlidir? 307 doğal sayısının, birler ve yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Sayının değerinde nasıl bir değişiklik olur? Atatürke Kemal adını kim vermiştir? Hz. Ömer halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Atatürk Samsuna niçin gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir destandır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Yoğunluğu 4 g/cm3 olan bir maddenin kütlesi 20 g olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür? Aşağıda şiir ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Hangisi ortak kullanım alanı değildir? I. Oksijen II.Karbondioksit III. BesinYukarıda verilen maddelerden hangileri, vücutta kan tarafından taşınır? Aşağıdakilerden hangisi anonim Türk edebiyatı nazım türlerindendir? Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı halde bulunur? Sen ..., iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırış etme. (Arâf suresi, 199. ayet)Bu ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine yönlendirilmiştir? Bakteri konjugasyonu için;I. Birey sayısında artış olmaz.II. Karşılıklı gen aktarımı vardır.III. Genetik çeşitlilik gözlenir.verilenlerden hangileri yanlıştır? 7 gram COnun içerdiği atom sayısı kadar X atomu içeren XCO3 50 gramdır. Buna göre Xin mol kütlesi kaç g/moldür? (C : 12 , O : 16) My father ............ at 7 every morning. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz.Her ne harcarsanız ,Allah onu hakkıyla bilir. (Al-iİmran suresi 92.ayet)Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk haline dönemez ? 8 kişilik bir grupta 3 erkek vardır. Erkeklerin ağırlıklarının ortalaması 72 kg, kızların ağırlıklarının ortalaması 54 kgdır. Tüm grubun ağırlıklarının ortalaması kaç kilogramdır? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur? Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allahın izniyle gösterdikleri olağan üstü olaylara denir.Örneğin Hz.İbrahimi ateşin yakmaması.Yukarıda tanımı ve örneği verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisidir? "Yaramaz çocuklar mavi uçurtmalarını engin tepelerde uçuyorlardı." cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Işığın yanlış yer,miktar,yön ve yanlış zamanda kullanılmasına...............denir.Yandaki cümle hangisi ile tamamlanmalıdır? "d_ink" kelimesinde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Hangi cümledeki tarihlerin yazımı doğrudur? I ........................ candles and hats eggs for theparty yesterday. I .................. the cake tomorrow. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin sesteşi vardır? Anayasamızın düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar;Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?Mehmet Akif Ersoyun bu sözü tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır? Amasya genelgesinde yer alan Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı belirleyecektir maddesi aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesi olamaz? Mustafa Kemalin eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 12 kalemi 4 arkadaş eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaç kalem düşer? Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir? Memleketçi şiirin en önemli eserlerinden biri olan Han Duvarları aşağıdaki şairlerinhangisi tarafından yazılmıştır? TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı hangisidir? Aşağıda verilen canlı alemlerinden hangisi Eukarya grubu içerisinde değerlendirilmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir