Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi cümlede altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi cümlede altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bodur ağaç topluluğu; makidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinin Dünya’nın küreye benzer bir şekilde olduğunu kanıtlar? Aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? “Bazı ağaçların yaprakları her mevsimde yeşil kalır ve dökülmez”.    Aşağıdakilerden hangisi bu ağaçlardan birine örnektir? I. 3, 10, 17, 24II. 8, 16, 25, 35III. 2, 2, 2, 2IV. 4, 8, 16, 32Yukarıda ilk dört terimi verilen sayı dizilerinden hangileri aritmetik dizidir?  "Özgür günde üç kez dişlerini fırçalar." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu  20  cm  ve  yüksekliği 40  cm  olan  kare  dik prizmanın içine yerleştirilebilecek silindirin  hacmi  en  fazla  kaç  r  santimetreküp olur? Sandy : Do you remember your primary school teacher?Kerry : Oh ! - - - - I remember her. She was really   very cute and knowledgeable. Aşağıdakilerden hangisi tramvay kullanan kişiye denir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? 1.    Gizlice yaklaştım ve çadırın ucunu  kaldırdım.2.    Artık kayığımı bulmuştum ya keyfime diyecek yoktu.3.    Çadırın içine baktığımda kaybettiğim kayığımı gördüm.4.    Kayanın arkasında büyük bir çadır vardı.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Mel : - - - - ?Joe : We usually have cheese, eggs and orange juice.