Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunagöre aşağıdakilerden hangisi Türk MilliEğitiminin genel amacı değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunagöre aşağıdakilerden hangisi Türk MilliEğitiminin genel amacı değildir? sorunun cevabı "Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Küçük masasının başına geçen Hasan sürekli bir şeyler yazıyordu.Bu cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur? ​Aşağıdakilerden hangisi, bir opak maddedir?  Panel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 48,276 ondalık kesrinin onda birler basamağına yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D’ , yanlış ise başına ‘Y’ yazınız(…..) Güneş sistemindeki en büyük 2.gezegen Uranüs’tür.(…..) Dünya, karasal gezegenlerin en küçüğüdür. (…..) Dış gezegenler, iç gezegenlerden büyüktür.(…..) Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen Venüs’tür(…..) Güneş sisteminde Güneş’in etrafında dolanan 8 gezegen vardır.  • Buji••Piston••Silindir kapağıVerilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir? “karanlıktan – çok – bazıları - korkar” kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime en sonda yer alır? . Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan Gümrü barış antlaşmasından sonra bu cephedeki savaş durumu sona ermiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tamamı büyük ünlü uyumuna uyar? İçinde yaşadığı toplumun kendisine inanmayacağını iyice anlamıştı. Onlar için çok üzülüyordu. Allah’ın emrinin ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Halkı ise azgınlıklar içinde yaşıyor,gülüp oynuyorlardı.Hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Yüreği sızladı ve Rabb’ine dua etmeye başladı.— ‘’Ben yenildim. Rabb’im bana yardım et. Rabb’im! Milletim beni yalanladı. Benimle onlar arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar”(Şuara suresi 117. Ve 118. ayetler)Bu ayetlerde sözü edilen Peygamber kimdir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde  “ gözlemlenebilen katmanlar“  bir arada verilmiştir? Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisü’n-Nefais adlı eserdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir?