S:1

I. Isı →Kinetik enerji
II. Elektrik enerjisi →Isı
III. Mekanik enerji →Isı
Yukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir?

I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerin hangisinde genellikle anlamı vardır? Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar? Dünyamız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okulumuzda 16 derslik ve her derslikte 23 sıra bulunduğuna göre, okulumuzda toplam kaç sıra vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre alkol ve uyuşturucunun yasaklanma sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zamir (adıl) vardır? 75 cm 1 m den kaç cm eksiktir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mi soru ekinin yazılışı yanlıştır? Atatürk ün : Yurtta sulh, dünyada sulh. sözü, onun hangi yönünü belirtir? " İyi geceler " kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Ann : Hello, Gülay. This afternoon, I am going to go to the movies with Selen. Would you like to join us?Gülay : - - - -Ann : OK. Have a nice trip. Take care. 3 deste kitap, 2 düzine kitaptan kaç fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli (sesteş) bir kelime yoktur? Ağzımızın bir hareketiyle çıkan sesler...........denir. cümlesinde, boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım hatası yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan gruplarından değildir? Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir? Bir okulda 405 erkek, erkeklerden 45 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? Bizdeki sadeleşme hareketleri, Anadoluda sağlam bir başlangıçla kurulup gelişmekte olan yazı dilinin XV. yüzyıldan sonra bağlı bulunduğu yeni şartlar dolayısıyla başlamıştır. Bu hareketler kelime hazinesi, gramer yapısı, sentaks ve üslup özellikleri bakımından yalnızca aydın zümreye hitap eden dilin ağır yapısına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.Bir konferanstan alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? I.Dünya savaşı hangi tarihde olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir