S:1

Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir? sorunun cevabı "Fiziksel özellikler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da/de nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aleyna :I have an English exam next Monday. I feel anxious. Because I didnt study.Pete : - - - -Aleyna :Really? Yes,certainly. Okulumuz ile bu yıl sonu tatilimizi piramitleriyle ünlü ülke olan ................da develer ile seyahat edip, Firavunların yaşadığı eski kalıntıları gezdik.Cümlede boş bırakılan yere hangi ülke adı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden – sonuç cümlesidir? İlkel toplumlarda bir kadının birden fazla erkekle evlenmesine izin veren bir norm geçerli olabilirken, başka bir toplumda bu davranış tuhaf karşılanabilmektedir.Bu parçada normların hangi özelliği vurgulanmaktadır? I. AğızII. YutakIII. MideIV. Yemek BorusuYukarıda sindirim sisteminde görev alan or- ganlardan hangilerinde sindirim gerçekleşir? I- Vergi vermekII- Askerlik yapmakIII- Üniversite sınavına girmekBunlardan hangileri vatandaşlık görevlerimizdendir? Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlı değildir? Deneysel çalışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen;I. Sürtünme kuvvetiII. Manyetik kuvvetIII. Kütle çekim kuvvetiniceliklerinden hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir? Uçak ile seyahat etmek isteyen biri, aşağıdakilerden hangisine gitmelidir? Tarık 5 yıl sonra 13 yaşında olacaktır. Tarık şimdi kaç yaşındadır? Bir kümenin eleman sayısı ile kendisinden farklı alt kümelerinin sayısının toplamı 10dur. Bu kümenin eleman sayısı 1 arttırıldığında alt küme sayısı kaç artar? Bir sürecin adımlarını görsel ya da sembolik olarak gösteren algoritmaya ne nedir? İlk ses kaydı ..................... adı verilen alet ile gerçekleştirildi. Kırk cevizin 12 tanesini yedik. Geriye kalanları da 4 kişi paylaştık. Her birimize kaç ceviz düşer? Havada giden araçları kullanan insanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bir plan dâhilinde yapılan konuşmalardan değildir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? Heyelana karşı hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümlenin öznesi görevindedir? Birler basamağında 0 olan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? Fransız İhtilalinin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi, aşağıdakilerden hangisidir? Tarikat kelimesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanıl- maktadır? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluyu Hristiyanlık tarihi açısından önemli kılan sebeplerden biri değildir? Selma Hanım, hamur mayalamak için aşağıdaki işlemleri yapmıştır.1. Maya, un, tuz ve şekeri karıştırıp ılık su ekleyerek yoğurdu.2. .................................3. Yeteri kadar kabardığını görünce hamurdan çörek yaptı.Maya mantarları oksijensiz solunum yaparlar ve belirli sıcaklıklarda faaliyet gösterirler.Buna göre, hamurun yeteri kadar kabarması için Selma Hanım 2. işlemde ne yapmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisini çevre sorunu olarak sayamayız? Aşağıdaki sözleşme örneklerinden hangisi resmî biçim şeklindedir? I. Kalınlığı her yerde aynıdır.II. Yer kürenin en ince katmanıdır.III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Osmanlı Devletinde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi? Ayın evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır? 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2a.3b.5c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Barney : How old is Nate?Liam : He is - - - -. ... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Kuran-ı Kerim, Sebe suresi, 39. ayet)Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.(Kitab-ı Mukaddes, Süleymanın Meselleri, 28/27)Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de. (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.- Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir