Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? sorunun cevabı "Dinin bütün zamanlara hitap etmesinin mümkün olmaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını, dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine kaç gün içinde bildirilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir? “4, 9, 0” rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayının farkı kaçtır? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?  Peygamberiz Hz.Muhammed’e gönderilen son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların İstanbul’u fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında sayılamaz? Kolanyanın tüm odada kokusunun hissedilmesi maddenin hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem oluş bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Belirli basınç ve sıcaklıkta gazlarla ilgili: I  Kolaylıkla sıkıştırılabilirler.II. Gazı oluşturan atomlar öteleme hareketi yaparlar.III. Bulundukları kabı doldurarak kabın şeklini alırlar.yargılarından hangileri doğrudur?