S:1

Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz. (Buhari, Rikak, 26)
Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz. (Buhari, Rikak, 26)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? sorunun cevabı "Peygamberimiz, sadece insanların bir kısmını doğru yola çağırmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz? '' Station '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Excel programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? Altmış milyon bin dört sayısı aşağıdakilerden hangisidir? "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Ramazan ayı her yıl kaç gün erken gelir? Türklerin İpek Yolunun denetimi için iş birliği yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Which one is false? Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti veren servistir? I. Canlılık şartı yoktur.II. Enerji harcanmaz.III. Enzimler görev yapabilir.Difüzyon ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri osmoz için de geçerlidir? Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre olumlu bir cümledir? Deniz' in kütlesi 36 kgdır. Babasının kütlesi, Deniz' in kütlesinin 2 katından 3 kg fazladır. Babasının kütlesi kaç kgdır? Aşağıdaki eşyalardan hangisinin milli kültürümüzü yansıtan öğelerden biri değildir? 10 metrelik bir ip 20 eş parçaya ayrılacaktır. Buna göre, her bir parçanın uzunluğu kaç cm olur ? TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ? Dize sonlarında bulunan aynı anlam ve görevdeki sözcük veya eklerdir.Şiirin biçimsel özelliklerinden hangisi bu tanıma uygundur? Güçlü ülkelerin güçsüzleri etkilemesi ya da kültürün bir siyasi propaganda ve sömürü aracı olarak kullanılmasıdır.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bulunma hâl eki almıştır? Allahın her şeyi görmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? Az yada çok sayıda ayetlerden oluşan Kuran bölümlerine ne denir? XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? Çin 1979 yılından beri uygulamış olduğu tek çocuk politikasından vazgeçme yönünde bir eğilim izlemektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi isim tamlaması içinde yer almıştır? 100+75 < ......... noktalı yere yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farka ........................... denir.Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Bir su bardağı 12 yemek kaşığı su ile doluyor. 36 yemek kaşığı su kaç su bardağını doldurur? Hz.Süleyman, komşu ülkenin kraliçesi ........a gönderdiği mektupla ona ..................... teklif ediyordu.Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? • Gonozom taşımayan yumurta ile X kromozomlu spermin döllenmesiyle oluşur.• Zeka düzeyleri genellikle normal olan dişilerdir.Yukarıda anlatılmak istenilen kromozom anomalisi seçeneklerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangi ikili başkalaşım geçirir. Aşağıdakilerden hangisi fakir sözcüğünün eş anlamlısı değildir? Mert 2 metre boya sahip olacağını hayal ediyor. Şimdi 160 santimetre boyunda olduğuna göre kaç santimetre uzarsa hayal ettiği boya ulaşır? Bir okulda 170 erkek, erkeklerden 35 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? Komşu tümler iki açıdan küçü olanın öçüübüü olanın öçüüü dötte birine eşttir.Buna göe, büü açıı öçüü küçü açııöçüüden kaçderece fazladı? Hz. Peygamberi (sav) anmak ve onun Allah (cc) katındaki derecesini daha da yüceltmek için yapılan dua cümlesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir; tartışma seyircilere de geçerse o zaman tartışma - - - - dönüşür.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir