S:1

Zeynep hastalandığı için günde iki defa 20 mililitrelik kaşıkla şurup içmektedir. Buna göre Zeynep bir haftada ne kadar şurup içer?

Zeynep hastalandığı için günde iki defa 20 mililitrelik kaşıkla şurup içmektedir. Buna göre Zeynep bir haftada ne kadar şurup içer? sorunun cevabı "280 mL" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Savaşçı bir topluluk olan  İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir? Lucy  :Do you like - - - - food?Alex  :Yeah, I love it. Bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucunun olması durumuna ………………………… denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi dinin toplum hayatında gerekli bir müessese olduğu ile ilgilidir? Kur’an-ı Kerim hangi ayda inmeye başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ulusal kuruluşlardan biri değildir? Hangi cümledeki ifade yanlıştır?  Diş ve kemik gelişimi için önemli bir elementtir. Dişlerin çürümelerini engellediği için diş macunlarının yapısında yer alır. Ayrıca buzdolabı ve klimalarda kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Allah’ı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya …………….. denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Karıncaların yuvaları nerededir?  Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından biri değildir? Kurtuluş Savaşı’nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisiyoktur?   Peygamber Efendimize (s.a.v) ilk vahiy kaç yaşında gelmiştir? Kuran-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? If I ……..…. better, I would go to theatre with you.  Mersiyeler bir kaside türü olmasına rağmen Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine Bakî tarafından kaleme alınan ve Türk edebiyatının en ünlü şiirlerinden biri olan “Kanuni Mersiyesi” farklı bir nazım biçimiyle yazılmıştır.Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? 52, 57, 55, 60, 58, ……örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bezelyelerle yapmış olduğu deneyler sonucu genetiğin temelini oluşturan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?  Hangi cümle olumsuzdur? 60' tan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olamaz Yaşamak bu kadar güzelken?Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Bir  otobüs  254  km  gittikten  sonra  mola  vermiş , molanın  ardından  382  km  daha  giderek  ikinci  molayı  vermiştir. Otobüsün  gideceği  yol  790  km  olduğuna  göre  ikinci  moladan  sonra kaç  km  yol  gidecektir ? Akıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bir suç soruşturması neticesinde suçun işlendiğine ilişkin yeterli delil olması halinde dava açmaya karar veren Cumhuriyet savcısının ceza mahkemelerine dava açmak için düzenlediği belgeye ne denilmektedir?  Bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir?   Aristoteles’e göre, ahlaki eylemin amacı mutluluktur. İnsanın mutluluğu bu dünyada gerçekleşir. İnsan aklı ile hazları dengeleyebilir. Asıl mutluluk bu şekilde ortaya çıkar.Aristoteles’in bu düşüncesine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?  Amasra ile Safranbolu arası 2 saattir. Saat 10:00 de Amasra’dan kalkan dolmuş, Safranbolu’ya kaçta varır? Aşağıda verilenlerin hangisinde çevremizdeki varlıkları daha net görebiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Onlar basamağı 6, birler basamağı 6 olan sayı ile 38' in farkı kaçtır? Gezegenlerin, Güneş’e uzaklığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Geceleyin yönümüzü bulmak için hangi gök cisminden yararlanırız?  “…Kim sabırlı davranırsa, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.” (Hadis-i şerif)Buna göre aşağıdakilerden hangisi sabretme ile ilişkilendirilemez? Harita ile kroki arasındaki en  belirgin farklılık nedir? Ahmet : Does your mother cook meals in the kitchen?Sezen : .................................. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır? Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir