S:1

Bir kovayı 50 bardak su ile dolduran bir çocuk 5 kovayı kaç bardak su ile doldurur?

Bir kovayı 50 bardak su ile dolduran bir çocuk 5 kovayı kaç bardak su ile doldurur? sorunun cevabı "250" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
"Annem, çürük dişini çektirmek için doktora gitti." Cümlesindeki varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? “İyi işçi, iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı...” olmak daha çok neye bağlıdır?   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanun’un verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? Peygamberimiz (s.a.v.) amcası Ebu Talib ile birlikte Şam'a ticaret için yolculuğa çıktığında Busra’da verdikleri molada amcasına yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir? Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisinin kurulması, kaldırılması ile görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir? 2, 51a ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış şekli 2,52 olduğuna göre a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde  hem yapım eki hem çekim  eki almış bir sözcük vardır? 75 liralık bir elbiseyi 3 eşit taksitle aldık. Her bir taksit kaç liradır? Hangisi “salih amel” kapsamına girmez? “Fakat” sözcüğü altı çizili ifadelerden hangisinin yerine getirilirse cümlenin anlamı değişmez?  Hz. İbrahim halkın şehirden uzaklaştığı bir günde en büyük put dışındaki bütün putları kırar ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Halk şehre döndüğünde şaşırır ve Hz. İbrahim’i putları kırmakla suçlar. Hz. İbrahim şöyle cevap verir: “Belki de şu en büyükleri kırmıştır, ona sorun.” Hz. İbrahim neden putları kırdığı halde böyle bir cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi her insanda farklı olan bir özelliktir?  Milletlerarası politikada bir bağlantısızlık akımını ortaya çıkarıp Asya ve Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan konferans aşağıdakilerden hangisidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Şube müdürlüğü, tesis müdürlüğü ve basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının kaç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, idareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini, talebin kendilerine ulaşmasından itibaren ne kadarlık bir süre içinde yerine getirmelidirler?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?  Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.Mete Han’ın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en son gelir? Tuzlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik (ucuz ) olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir?  I. durağa yaklaşan otobüsII. inmeye çalışan uçakIII. kırmızı ışık yandığını gören otomobilYukarıda verilen hareketlerin hangisinde yavaşlama hareketi vardır? 8' den başlayıp ileri doğru ikişer ritmik sayıldığında 5. sayı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir? “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Mantarları bitkilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede “mi”nin yazımında bir hata vardır? Batuhan elindeki taşı 10 m 38 cm uzaklığa fırlatıyor. Taş yere düştükten sonra 59 cm sekerek duruyor. Buna göre taş toplam kaç m kaç cm uzaklığa gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşen bir olay değildir? Boş su şişesinin kütlesi 190 g , şişe su ile dolu iken  1 kg  118 g  geliyor. Şişe yarısına kadar su ile dolu iken kaç gram gelir ?                                                                    Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?         Etrafı dağlarla çevrilidir.      Tuz Gölü bu bölgemizde bulunur.      Ovalar ve platolar geniş yer kaplar.      Tiftik keçisinin en çok yetiştirildiği bölgedir.Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasından önce olmuştur? Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kimlere armağan etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından değildir? LGS sınavına hazırlanan Öykü ve Özlemin günlük soru çözme sayıları şu şekildedir.Öykü 240, Özlem ise 300 soru çözmektedir. Öykü soru miktarını yüzde kaç arttırırsa Özlem kadar soru çözmüş olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur? “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en  kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar  ve dilsizlerdir.” (Enfâl suresi, 22. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi dile getirilmiştir? Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyup aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir kelime yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir