S:1

I-1000 mL lik bir su şişesi 1 L sudur.
II- 1 L içinde 500 tane 1 mL vardır.
III-Mililitre katı cisimlerin ölçü birimidir.
IV-Bir litre içinde iki yarım litre vardır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I-1000 mL lik bir su şişesi 1 L sudur.II- 1 L içinde 500 tane 1 mL vardır.III-Mililitre katı cisimlerin ölçü birimidir.IV-Bir litre içinde iki yarım litre vardır.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I-IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
T.C.Anayasasına göre milli güvenlik,kamu düzeni,genel sağlık,genel ahlakın korunması gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan mercii konut adama kararını kaç saat içinde görevli hakimin onayına sunar? Filogenetik( Doğal)sınıflandırma yapılırken aşağıdakiözelliklerden hangisi dikkatealınmaz? Müslümanların ilk hicreti nereye olmuştur ? I. Tasavvufi halk edebiyatının ve ilahi türünün en büyük sanatçısıdır.II. Eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu görülür, buradan güçlü bir medrese eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.III. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır.IV. Kutadgu Bilig adlı eseri aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, 573 beyitten oluşmuştur.V. Oğuz Türkçesinin yalnız konuşma dili olarak kullanıldığı yüzyılda bu dille en güzel şiirlerin söylenebileceğini eserleriyle kanıtlamıştır.Numaralanmış cümlelerden hangisi Yunus Emre için söylenemez? İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 87,75 litre ayran 0,75 litrelik cam şişelere koyulacaktır. Kaç adet cam şişe gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zaman ekidir? Hicri takvimin ilk ayıdır. Peygamberimiz bu ay için Allahın ayı demiştir.Tanımı yapılan bu ay hangisidir? Kuşların havada dengede uçmasını sağlayan merkezi sinir sistem birimi aşağıdakilerden hangisidir? Fotosentez yapan su yosunlarının yer aldığı bir ekosistemde, somon balıkları su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır.Bu ekosistemdeki beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kanta göre; insanın ahlaklı sayılabilmesi için eylemle- rini hiçbir çıkar duygusuna bağlamaması gerekir. İnsan öyle davranmalıdır ki eylemin dayandığı ilke herkes için bir ilke olsun. Herkes eylemlerinde insanı bir araç değil amaç olarak görmelidir.Buna göre Kant için ahlaki eylemin amacı nedir? Sözlükte güven,barış, emniyette olma ve kurtuluşa erme anlamına gelen kelime nedir? 46 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? Aşağıdaki hâllerin hangisi, bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla kısıtlanması sebeplerinden değildir? İstanbul'un Fethi, sonuçları itibarıyla evrensel nitelikte sonuçlar doğurmuştur.Buna göre; I. Sağlam surların güçlü toplarla yıkılabileceğinin anlaşılmasıII. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk aşamasına geçmesiIII. İpek Yolu ticaretinde Osmanlı Devleti'nin de etkili olması sonucunda Coğrafi Keşifler ‘in başlamasısonuçlarından hangileri evrensel nitelikteki sonuçlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? '' r t h o r b e '' harflerinden oluşan doğru kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir