S:1

İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.
Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır?

İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır? sorunun cevabı "1/2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi farklı dinlemelerdenen iyi biçimde yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir? Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla başlarım. Cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Aşağıdakilerden hangisi durum fiilidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır? Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? He - - - - milk very often. Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? I- Mekke'nin Fethi II- Bedir Savaşı III- Uhud Savaşı IV- Hendek Savaşı Verilen olayların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de (da) doğru yazılmıştır? Meryem arkadaşları ile konuşurken en güzel rengin pembe olduğunu söyledi . Bazı arkadaşları ona katılırken bazıları bu görüşe katılmadıklarını söylediler ve en güzel rengin kendilerince hangisi olduğunu söylediler Buna göre,renk tartışmasına katılanların farklı farklı renklerin güzelliğinden sözetmelerinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Türkiye Cumhuriyeti' nin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem ne zamandır? Sonunda öğretmenin gözüne girdim. cümlesinde gözüne girmek deyimi ile ne anlatılmaktadır? Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Binler basamağında 6, yüz binler basamağında 4 ve onlar basamağında 1 olan doğal sayı hangisidir? 1901de - - - - dergisinin kapatılmasıyla - - - - topluluğu dağılmış; edebiyat dünyasında II. Meşrutiyetʼin ilanına(1908) kadar sürecek bir boşluk doğmuştur. II. Meşrutiyetʼin ilanıyla meydana gelen özgürlük ortamı, - - - - topluluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. Topluluk uzun ömürlü olamamış ve Millî Edebiyat hareketinin doğuşuyla dağılıp gitmiştir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Eylemde bulunan kişinin nasıl davranması gerektiğini seçebilmesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Hangi cümlenin sonuna ünlem gelir ? Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı canlının memeliler sınıfına ait olduğu gösteren kesin bir kanıttır? Demokrasinin temel ilkelerinin en iyi şekilde uygulandığı yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Temsilciler Kurulunun Sivas'tan Ankara'ya gelmesiylebirlikte çıkarılan gazatenin adı nedir? Kaan yaşadığı yeri daha ayrıntılı görebilmek için, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritayı kullanması gerekir? Yavuz Sultan Selimin aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir? Ben Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, şimdi tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar işit; bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim, sağdaki Şadpıt beyler, soldaki Tarkanlar, buyruk beyleri, Otuz-Tatar, Dokuz Oğuz beyleri, bu sözleri iyice işit, dikkatli dinle!Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir ? Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz. Acıma duygusu olmayan kişi her an birilerine kötülük edebilir.Yazara göre kuşların canına kıyanda ne yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi oluşumlardan biri değildir? Evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır? Şunlar sözcüğü aşağıdaki hangi çeşit bir zamirdir ? Bir kasada her birinde 4 litre süt bulunan 9 şişe vardır. Kasadaki süt kaç litredir? Aşağıda verilen hangi fiziksel olayda ışığın davranışı sadece tanecik özelliği taşır? Ambulansa yol verme ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç anlamı yoktur? Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? Mevsimlere özgü beslenen Sema, domates meyvesini aşağıdaki mevsimlerden hangisinde tüketmez? Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki nesnelerin; I – Renk II – Ses III – Kokugibi özelliklerinden hangilerini algılayabiliriz? Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi düzenleyici değildir? I. Kars AntlaşmasıII. Gümrü AntlaşmasıIII. Moskova AntlaşmasıIV. Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya zaferinin siyası sonuçlarındandır? Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir