Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bakanlar Kurulunun kurulduğu ve göreve başladığı an aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir biçimde gösterilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bakanlar Kurulunun kurulduğu ve göreve başladığı an aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir biçimde gösterilmiştir? sorunun cevabı "Cumhurbaşkanının hükümet listesini onayladığı an" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus hangisidir? Aşağıdaki kültürel öğelerden hangisi tüm dünyada benzer özelliklere sahiptir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna "–lar" eki getirilirse çoğul olur? (I) Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya Kemal'in bütün eserlerine (külliyat) "Siyasi Hikayeler" cildini de ekledi. (II) "Siyasi Hikayeler" büyük şairin Osmanlı tarihiyle ilgili anekdotlarından kurulmuş öyküler, sohbetlerdir. (III) Bu hikayelerde imparatorluğu yöneten kişilerin serüvenlerini okuyoruz. (IV) Şairin deneme ile öykü türü arasında kalan bu ilginç çalışması, bize bir imparatorluğun anatomisini vermekte. (V) Hayranlarınca sık sık övülen bu eser, şairin tarih anlayışını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar yorum yapmamıştır? İdare kurullarının alacağı kararlar hangi seçenekte toplu olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi “Pazırık Halısı” ile ilgili yanlış bir bilgidir? “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır?”  sorusuna aşağıdaki hangi cevabı verirsek yanlış olur? stanbul is - - - - city I have ever been to. Ne olur, ne olmaz diye iki ekmek aldı. Yolculuk dedi, araca bir lastik daha aldı. Zaten hep böyledir. Yarını sürekli düşünür, başına gelecek olası bir olay için o bu günden hazırdır.Tanıtılan kişinin  en belirgin  özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Trablusgarp bugün hangi ülkenin sınırlarındadır? Hepside güçlü bir iradeye ve kesin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakup’u da hatırla  ( Sad 45)Bu ayette  peygamberlerin hangi ortak sıfatları açıklanmaktadır?