S:1

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Resmi Gazete'de yayımlanır ve on beş gün içinde TBMM'ye sunulur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde fabl türüyle ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III. Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? ............................bizimle gelecek. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse anlamlı bir cümle oluşmaz? 1-Hava Kirliliği2-Toprak Kirliliği3-Ateş KirliliğiYukarıdakilerden hangisi bir çevre kirliliği türü değildir? Rakamları Farklı dört basamaklı en büyük çift sayı ile Dört basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Şiirde her iki bendin sonunda tekrar edilen mısralara ne ad verilir? Yeni araştırmalar yayınlayarak bilimin gelişimine destek vermeyi hedefleyen yayınlara Bilimsel Dergi denir.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel dergilerin amaçlarından biri değildir? 1.Annesi Adaya çok kızmıştı. 2.Bir daha bunu yapma! diye uyardı. 3.Bu yaptığın çok ayıp bir davranış. 4.Başkasının eşyasının açılmayacağını bilmen gerekir. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Boşlukları doğru olarak tamamlayan seçenek ?Amechanic .......... mend cars but he .......... put out fire. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir? o Tanrıların sayısı belirsizdir.o Her Tanrının bir görevi vardır.Yukarıdaki bilgiler hangi inanç biçimine aittir? Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi yerleşmeler arasındaki sınırları gösteren haritalara ne ad verilir? Ablasının yaşı, Asiyenin yaşının 2 katından 4 eksiktir. Ablası 14 yaşında olduğuna göre, Asiye kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir? I. Katı II. Sıvı III. gazYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur? Hz. Peygamber: Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıya-met gününde (parmaklarını birbi-rine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır. buyurmuştur.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Bir gömleğin matrahı 50 TL dir. Gömleğin KDV oranı % 18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL dir? Akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış, çevrelerine göre yüksekte kalan düzlüklere ne ad verilir? zor kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşına katılan devletlerden biri değildir? Allaha iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ? Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye .................adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş sesli (sesteş) değildir? Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 29 Ekim tarihini niçin bayram olarak kutluyoruz? Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? Allahın her iyi söz ve davranışa verdiği karşılığa ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi güzel davranış anlamında olan salih amel dir? Herakleitosa göre evren sürekli değişim, akış ve oluş halindedir. Doğa gibi insan da, ruhu ve bedeni ile sürekli bir değişim içindedir. Buna rağmen sürekli değişen evrende değişmeyen tek şey değişimi gösteren yasadır.Bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle uygunluk gösterir? Hangisi Alevi-Bektaşi geleneğine özgü kavramlardan biri değildir? İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için aşağı-dakilerden hangisine daha az ihtiyaçları vardır? Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz? Erenin 102 kitabı, ablasının ise Erenin kitaplarından 19 fazladır. İkisinin kaç kitabı vardır? I. Güneydoğu Asya Milletleri BirliğiII. Afrika Birliği TeşkilatıIII. Kuzey Atlantik İttifakıIV. Avrupa KonseyiTürkiye yukarıdaki kuruluşlardan hangilerine üyedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir