S:1

Cumhurbaşkanlığına adaylık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cumhurbaşkanlığına adaylık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Taksirli bir suçtan hüküm giymiş kimseler Cumhurbaşkanlığına adayı gösterilemezler.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Annem elimdeki 20 cevizi bana ve 4 kardeşime eşit olarak paylaştırdığına göre her birimize düşen ceviz sayısı kaçtır? 1. Ağza su vermek2. Bütün bedeni yıkamak3. Burna su vermek4. Başı mesh etmekYukarıda verilenlerden hangisi boy abdestinin farzlarıdan biri değildir? Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülenönermelerden oluşmuş bütüne denir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? “Önemsiz bir olayı büyütmek” anlamındaki deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikâyetlenme anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? 125 sayısı aşağıdakilerden hangisinin küpüdür? (I) Köktürk Dönemi’nde Türkler herhangi bir milletten etkilenmedikleri için dil saf Türkçedir, yabancı dillerin etkisinden uzaktır. (II) Uygur Dönemi’nde Budizm ve Mani dinleri ile ilgili terimler metinlere girmiştir. (III) Türklerin, İslamiyet’i kabul ettikten sonra (XI-XII. yy) dil ve edebiyatlarında da ciddi değişimler ve yenilikler görülmeye başlar. (IV) İçerik olarak artık Göktanrı inancına uygun kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. (V) Eserlerde Allah, hak, peygamber gibi kavramlar dikkat çeker. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Alfabemizin baştan ve sondan altıncı harfleri hangileridir? Aşağıdakilerin hangisinde insanın iradesi söz konusu değildir? 160 metrelik ipin  önce 3/5 ’i satılıyor. Sonra kalan ipin 2/4' ünü satıldığında geriye kaç metre ip kalmıştır?  82 - A = 34 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakileri grupladığımızda hangisi bu grubun dışında kalır? Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ? Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına ............................... denir.​Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bayrağımızın üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi ihale ilkelerinden biri değildir? “Yemyeşil bir doğa karşıladı bizi “ cümlesinde hangi duyu kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kur’an’ı Kerim peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’ e nerede indirilmeye başlanmıştır? “Elif, kalkar kalkmaz dolaptaki çikolatayı yedi. Kahvaltı yapmak istemiyordu. Dışarı oyun oynamaya çıktı. Öğle yemeğini bisküvi, şeker ve cipsle geçiştirdi. Birkaç saat sonra midesi bulanmaya başladı....”Yukarıdaki paragraf hangi konuyla ilgili olabilir? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kenar mahalleler. Birbirlerine cerahatli adaleler gibi geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim.            Parçada altı çizili kelimelerin çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?   1. Yeni aldığı bıçakla etleri güzelce kesti.2. Bu ilaç babamın baş ağrısını bir anda kesti.3. Yemekten önce ekmeği dilim dilim kesti.4. Kaza olunca trafik polisi yolu kesti.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde“kesmek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?  7, 4, 12, 9, 27, 23, 72 Yukarıdaki sayı dizisindeki kurala göre örüntüyü bozan sayı hangisidir? “Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak o yüce ve dokunaklı tabiat karamsar ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sağır gibi geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalırdı?” (Diderot)Bu paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ?  “İki tam yüzde on iki” ondalık kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde örnek insanın özelliklerine değinilmemiştir? Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;I. Balkan PaktıII. Bağdat PaktıIII. Avrupa KonseyiIV. NATOörgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır? Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 8 rakamının basamak değeri 8000 dir? Har-ı miskîn ider iken seyrânKaldı görüp sığırları hayrânNe yular derdi ne gam-ı palanNe yük altında hasta vü nalanBu dizeler hangi nazım şeklinden alınmıştır? 9 litre benzinle 108 km yol giden araç, 50 litre benzinle kaç km yol gider? Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir? Dünyadan bakıldığında Ay ve Güneşin hemen hemen aynı boyutta görülmesinin nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? 48 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Alfabemizde sırası 28 olan harf hangisidir? I. Madeni paraII. Kemikten süs eşyalarıIII. Parlatılmış toprak kaplarIV. Kil tabletlerYukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir