Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? sorunun cevabı "Anayasa Mahkemesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumunu bozan bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi organik besin monomerlerinin parçalanması ile bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması sürecidir? Romancılığımızın gelişiminde Hüseyin Rahmi’nin elbette önemli bir yeri var. Çöküş halindeki bir toplum düzeninin karışıklıklarını, eserlerinde sergileyerek önemli bir iş görmüş. Ama bunları katıksız olarak sergilemesi, onu bugün okunmayan bir yazar durumuna getiriyor.   Bugün roman okurlarından çok, toplum bilimcileri ilgilendiren bir sanatçı durumundadır.  Parçada Hüseyin Rahmi ile ilgili olarak aşağıdakilerden  hangisine değinilmemiştir?      1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş      olmasıyla açıklanabilir.      Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir? Hangi cümlede “mecazlı” bir anlatım vardır? İnsan haklarının tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi 1. kuşak hakları arasında yer alır? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?  • Hakem Olayı’nı kabul edenler küfre düşmüştür.• Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.) tarafından halife olarak tayin edilmiştir.• Büyük günah işleyenin durumunu Allah’a bırakmak daha doğrudur.Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne yer verilmemiştir? Kuran’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?