Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel nitelikleri arasında yer almaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel nitelikleri arasında yer almaz? sorunun cevabı "Parlamenter sistem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre gezilerde uyulacak hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilen ilk ayetler aşağıdaki surelerinhangisinde yer almaktadır? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Hz. Süleyman (A.S) rehberliğini yapan hayvanın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? Aşağıdaki eklerden hangisi bazı özel isimlere eklendiğinde kesme işareti ile ayrılmaz? “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”(hadis) Yukarıdaki hadiste İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Hacı Bektaş Veli’den sonra Bektaşiliğin ikinci pîri olarak kabul edilen, ayin ve erkanı yeniden düzenleyerek Bektaşiliğe bugünkü şeklini veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimiz, kendisini her zaman destekleyen ve koruyan iki yakınını aynı yıl içinde kaybettiğinde çok üzülmüş, bu nedenle o yıla “Hüzün Yılı” denilmiştir.      Peygamberimiz bu yılda hangi yakınlarını kaybetmişti? “(Rabb’imiz!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)Yukarıda verilen ayet, ibadetlerin yapılış amaçlarından hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?