Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biridir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biridir? sorunun cevabı "Sendika Hakkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? “Şimdi şu soruyu kim çözecek?” cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tuba öğretmen, çevre kirliliğini önlemek için şunları yapabiliriz :............Tuba öğretmen yukarıdaki ifadeden sonra aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasındaki 1971 değişikliklerinden değildir?  Yemen’den Medine’ye bir adam Cennet’i kazanama amacıyla gelince Hz. Muhammed (s.a.v.) adama Yemen’deki anne babasının gelmesi için izin verip vermediklerini sormuş, adama da “Hayır” diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.); “Dön onlardan izin iste. Eğer izin verirlerse bizimle beraber savaşa katıl, yoksa orada onlara hizmet et.” demiştir.Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sözüyle neyi kastetmiş olabilir?  “El”  sözcüğü aşağıdaki deyimlerin hangisinde  “elinde işi olmamak”  anlamındadır?