S:1

Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.
Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? sorunun cevabı "Tanzimat ve daha sonraki dönemlerdeki Batıcılık fikrini Osmanlı Devleti siyasi anlamda desteklemiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir? Good morning. I - - - - to speak to Mr. Taylor please. Atatürkün bilimsel çalışmalarda kullanılmasını istediği dil, aşağıdakilerden hangisidir? Gebelik sırasında hızlı bir büyüme ve gelişme gerçekleştiğinden olumsuz faktörler gelişim anormalliklerine sebep olabilir.Buna göre,I. X ışınlarına maruz kalmak,II. yoğun strese girmek,III. ilaç veya kimyasal maddeler kullanmakverilen faktörlerden hangileri gelişim anormalliklerine sebep olabilir? İtalya'nın II. Dünya Savaşı öncesinde izlediği politikaya ne ad verilmiştir? Enter tuşununu temel görevi aşağıdakılerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin belli başlı ana konularından biri değildir ? Küçük keçi, beyaz kurdu görünce kısa kuyruğunu sallayarak oradan uzaklaştı. cümlesinde kaç tane varlığı niteleyen sözcük vardır? İzel : Hasta, küçük çocuğun elinden tuttu.İzelin cümlesinde hangi kelime bir varlığı nitelemiştir? Maddelerin şekil almış haline ne denir ? ‘‘I like playing marbles. Cümlesinin olumsuz hali hangisidir? Kuran-ı Kerimde kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez? Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir? Kalbi temiz insan denince aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Saatin sabah tam 5i gösterdiği zaman 192 saat sonra saat kaçı gösteriri? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? 0 + 5 kaç eder? İstanbul ‘u kuşatan ilk Türk Devleti hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlatımlıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisine Neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? Aşağıdakilerden hangisi Bursada üretilen bir otomobilin dağıtım aşamasıdır? Osmanlı Devleti 1878de kaybettiği Kars, Ardahan ve Batumu 1918de Brest Litovsk Anlaşmasıyla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadoludaki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMMnin ilk askeri ba-şarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kuranı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir? Ormanlarımızın tahrip edilmesi hangi doğal afetin oluşmasına neden olur? Hac ve umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Salih : Çocukları biraz gezdireceğim.Rıfat : - - - -Salih : Göl manzaralı köprüye gideceğiz.Rıfat : Çok güzel! Gölün bütün güzelliklerini tam anlamıyla göreceksiniz demek.Salih : Evet!Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Halk şiirinde genellikle (...) uyak kullanılır. Cümlesinde boş bırakılan yere Türk halk şiirinin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Haritası çizilecek yerin yüzölçümü büyüdükçe kullanılan ölçek küçülür. Buna göre , bir atlas sayfasına çizilecek aşağıdaki yerlerden hangisinin haritasında ölçek daha küçüktür? Sıcak olan C maddesi ile soğuk olan D maddesi birbirine temas ediyor.Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Yarısı 9 olan sayının 2 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz? Kıssalar hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? Attila, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerineyönetimin babadan oğula geçtiği yeni bir sistem uygulamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hava - Toprak - SuYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Elektrik iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir