S:1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şairleriniTanzimat şairlerinden ayıran özellikler arasında yeralmaz?

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şairleriniTanzimat şairlerinden ayıran özellikler arasında yeralmaz? sorunun cevabı "Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Bir çiftçi topladığı muzları 10 kilogramlık kutulara koydu. Topladıkları muzu 9 tane kutuya doldurduğuna göre çiftçi kaç kilogram muz toplamıştır? I.Lozan Barış AntlaşmasıII.Sakarya SavaşıIII.TBMM’nin açılmasıIV.Amasya GenelgesiBu olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ‘’neden-sonuç’’ cümlesidir?  İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz ?   “Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin…………yılında, Taif’te…….…kabilesini İslam’a davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında………..vardı. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……….…O’nu himayesine aldı.”Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Önemli bir rütbede bulunan devlet adamının biri dalkavuğun birine sormuş:― Sıfır nedir?Cevap beklenen şekilde gelmiş:― Sizin huzurunuzda ben...Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? 0, 847 'nin 100,987 fazlası kaçtır? “dökerler – ağaçlar – yapraklarını - sonbaharda” kelimeleriyle kurallı cümle yaparsak o cümle aşağıdakilerden hangisi olur? Bölgelerimiz değişik alanlarda ülke ekonomisine katkıda bulunur. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı bellidir? Kur’an-ı Kerim’i kitap haline getiren halife hangisidir? On sekiz yaşından küçük olan kişiler ne olarak tanımlanır? Hazreti Âdem’in iki oğlunun isimleri nelerdir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu  değildir? Okuyucuya ders veren, ders verirken de güldüren kısa olay yazısı aşağıdakilerden hangisidir? Hava durumu, kısa süreli hava olayları iken iklim, uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir? Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez ne zaman olmuştur? I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesiII. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesiIII. Tarım arazilerinin ağaçlandırılmasıYukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren durumlardan değildir? “4 x 20” işlemi kısa yoldan yapılırken aşağıdaki yollardan hangisi izlenir? Olayların insanların iç dünyasında uyandırdığı izlenime…………..denir? Kare ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Bir sınıfta 10 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor, sınıf mevcudu kaçtır? Kara üzerinden bulunulan noktadan asagiya dogru dikey inildiginde sirasiyla karsilasilacak olan ilk üç katman asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir? Kar suyundan süzen çeşme göl olmazGül dikende biter, diken gül olmazDız dız eden her sineğin bal’olmazPeteksiz arının balı yalandır. Dörtlüğün ilk üç mısrasında hangi çeşit uyak kulanılmıştır.  Bir gün kaç saattir? Alttaki kutucukta verilen bilgi,aşağıda adı verilen türk büyüklerimizden hangisine aittir.Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserim benim ilk sözlük kitabımdır.Bu eserim aynı zamanda Türkçemizin de ilk sözlük kitabıdır.Yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla eserimi Arapça olarak yazdım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam bozukluğu olmuştur?  Batuhan, babasından hafta sonunda bilgisayarda oyun oynamak için 19.55 ve 20.30 arasında izin almıştır. Batuhan kaç dakika oyun oynamıştır? Kaymakam nereyi yönetir? Kaslarla ilgili olarak,I. Kaslar kasılınca kısalırlar.II. Kaslar gevşeyince kısalırlar.III. Kaslar gevşeyince normal hâllerini alırlar.verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bir manav günde 237 kg portakal, 128 kg elma ve 59 kg çilek satmıştır. Buna göre Manav günde kaç kg meyve satmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi pozitif bir ayrımcılıktır? Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını savunan düşünce akımı hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım(........) Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine ısınma denir.(........)  Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru hareket eder.(........) Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybederler.(........) Kendinden başka madde katılmamış maddeler saf maddedir.(........) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek gaz haline geçer. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Suriye Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ’dan çağrılarak 13 Kasım 1918 ‘de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğazda demirlemiş İtilaf donanmasını görünce “Geldikleri gibi giderler” demiştir.Mustafa Kemal’in bu sözü O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir