S:1

Servetifünun sanatçıları, sansür mekanizmasından çok etkilenmişlerdir. Sansür, sadece toplumsal konulara değil; en ufak, en sıradan ayrıntılara varıncaya kadar her şeye uygulanmıştır. Dönemin bu ağır koşullarından dolayı Servetifünun sanatçıları toplumsal sorunlar yerine estetik değerlere ve sanatsal zevke yönelmişlerdir.
Yukarıdaki parçada servetifünun edebiyatını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur?

Servetifünun sanatçıları, sansür mekanizmasından çok etkilenmişlerdir. Sansür, sadece toplumsal konulara değil; en ufak, en sıradan ayrıntılara varıncaya kadar her şeye uygulanmıştır. Dönemin bu ağır koşullarından dolayı Servetifünun sanatçıları toplumsal sorunlar yerine estetik değerlere ve sanatsal zevke yönelmişlerdir.Yukarıdaki parçada servetifünun edebiyatını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur? sorunun cevabı "Siyasi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi şehir devletleri halinde yaşamışlardır? Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktına üye olan devletlerden biri değildir? Gece yolda yürürken nasıl kıyafetler tercih etmeliyiz? Su bulunmadığı durumlarda toprak veya toprak cinsinden bir madde ile yapılan temizliğe ne denir? Osmanlı Devletinde; Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yayınlanmasında, Meşrutiyet ve Kanun-i Esasinin ilan edilmesinde, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? Hz. Muhammede verilen El-Emin lakabının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Yansıma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aromatik hidrokarbon bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir? Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olamaz? Bir kenar uzunluğu 15 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? 4x2 −2x + 9 + 5y cebirsel ifadesinde sabit terim hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Dün hikâye kitabımı okudum. Cümlesinde hangi sözcükte ünsüz yumuşaması vardır? ALİ: Ailemle Orta Anadolunun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankaraya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankaraya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi Bilim İnsanlarının Özellikleri arasında yer almaz ? 1 koyun ile 1 tavuğun ayaklarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yazılım değildir? Emelin 2 düzine misketi vardı. 9 misket de abisi aldı. ​Emelin kaç misketi oldu? Hangi özellik sadece bitkilere aittir? Bir sınıf mevcudu 38dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? 1. Önce üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeli daha sonra dua etmeliyiz.2. Mutlaka cami, mescid, türbe gibi mekânlarda Allaha yalvarmalıyız.3. Sadece kederli anlarımızda değil, sevinçli zamanlarımızda da Allahı anmalıyız.4. Sadece kendimiz için değil başkaları için de dua etmeliyiz.Yukarıdakilerden hangisi dua ederken uymamız gereken ilkelerden biri değildir? Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması ne ile gerçekleşmiştir? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? Aşağıdaki eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? IV. Haçlı Seferi, aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine gerçekleştirilmiştir? It is raining outside so - - - -. Arabasının aynalarını temizlemek için cam suyu aldı.Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi ögesidir? Dağ yamacından geçen bir nehrin üzerine kurulan bir köprünün bir tarafı yerden 10m diğer tarafı ise yerden 17m yüksekliktedir. Köprünün uzunluğu 100m olduğuna göre bu köprünün eğimi kaçtır? Aşağıdaki devletlerden hangileri, ülkemize sınırı olankomşu devletlerdir? Hangisi stratejik plan hazırlama aşamasının kapsadığı konulardan biri değildir? Hangi ürünün taze olarak satıldığını söylemeyiz? I washmyhair.&I havebreakfast.Yukarıdaki iki cümlenin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) vardır? Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluş tarafından verilen belgedir? Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Bilim kelimesinin eş anlamlısı nedir? I. Yolculuk sırasında trenin yemekli vagonunda sessizce oturdum.II. Sahip olduğumuz yeteneklere her zaman inanmalıyız.III. Gittiğimiz otelde ilgi çekici etkinlikler düzenlendi.IV. Biz her durumda dostlarımıza güvenmeliyiz.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı öge vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir