S:1

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir? sorunun cevabı "İnsanların toplumda makam ve mevki kazanmasını sağlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu.Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış, diğer yolların hemen hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girseniz bir yemek sofrası bile bulamazsınız. Yemekler yerde yenir burada, insanlar ütü nedir bilmezler. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Hinduizmde dini bir inançtır. Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı sarılan insanların meydana getirdiği birliktir. Bireyin şu anki hayatında çalışarak grubunu değiştirme imkânı yoktur.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde en yaygın ameli-fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat Döneminde anı gezi,söleş, gülü tarzıdaeserler veren yazarlar olmuşur. Bunlardan AhmetMithat gezi tüüde - - - - adlıeseri; Ali Bey bir gülüolan - - - - adlıeseri; Sami Paşzade anı gezi, söleşlerinitopladığı- - - - adlıeseri; Muallim Naci anıarııtopladığı- - - - adlıeseri edebiyatııa kazandımışı.Bu parçda boşbıakıan yerlere sıayla aşğıakilerden hangisi getirilmişir? Bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ya da Hükümetin genel politikası hakkında TBMM tarafından denetlenmesine ne denir? II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İslam Dinine göre aşağıdakilerden hangisi İyilik kavramı arasında yer almaz? Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allahın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman suresi, 27. ayet.)Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler. Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu katılara örnek gösterilemez? Okulumuzun bahçesi kare şeklindedir. Bir kenar uzunluğu 245 metredir. Okulun bahçe duvarı 3 sıra tel örgü ile kapatıldı. Okulumuz bahçesine kaç metre tel örgü kullanılmıştır? Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asyayı dolaşmış. Cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberliğin 10. yılına niçin Hüzün Yılıdenmiştir? Beyza nın fen dersinden aldığı ilk iki yazılı puanları 75 ve 94 tür.Beyza üçüncü yazılıdan kaç puan alırsa üç yazılısının aritmetik ortalaması 86 olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek... Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Parçanın ana düşüncesi nedir? Fotosentetik canlıların tamamında fotosentez tepkimeleri gerçekleşirken,I. H2Oyu kullanarak oksijen üretmekII. Kloroplastlarda ATP sentezlemekIII. CO2 nin karbonlarını besinin yapısına katmakverilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir? Hangisi okuldaki teknolojik araçlar için söylenemez? And Dağları, yer kabuğundaki levhaların hareketi sonucu oluşmuştur.Bu oluşuma hangi tür levha hareketleri yol açmıştır? Atatürk döneminde;• 1927 yılında resim ve heykel müzesi açılmıştır.• 1928 yılında Sanayiinefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülmüştür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ömer 210 ceviz topladı. Osman ise Ömer' den 176 fazla ceviz topladı.İkisinin kaç cevizi oldu? 72 sayısında 2 nin basamak değeri nedir? Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasnt anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.Bill took safety items like - - - - . Teyzemin ve halamın eşine................. çocuklarına.....................denir.Yukarıda boş bırakılan alanlara sırasıyla hangileri gelir? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu... (Enbiyâ, 22) Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? İlişkilerinde, karşılıklı sevgi ve saygıya önem veren bir toplumda hangi davranış görülmez? Aşağıda verilen canlılardan hangisi ihtiyaç duyduğu organik maddeleri inorganik maddelerden sentezlediği için ototrof (üretici) canlı olarak adlandırılır? Kara Kitap aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır? Hangisi temizlik kuralı değildir? Peygamberimizin doğduğu dönemdeki Arabistanla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? I have lunch .................the afternoon. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiller ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder? Lale - Divan - SandalyeYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Merhaba Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir? Kuranı Kerim peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)e hangi yıl indirilmeye başlanmıştır? Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybetti7. ğine iyice inandım. Tandır gibi kağnı gibi hayatta yeri kalmamış şöyle böyle bir kelime değil; zarif, ince, medeni bir kelime. Kapıyı çalan çöpçünün pos bıyıklarında aradım onu. Yok!.. Bahşişini alan bekçinin kavlak dudaklarından onu bekledim. Yok!... İki yüz kuruş yazan taksinin şoförüne iki yüz elli kuruş veriyorsunuz. Taş gibi bir sükût! Tramvayda ayakta kalmış bir kadına yerinizi veriyorsunuz. Yüzünüze, burun delikleriyle yüksekten bir bakış! Ve hiçbirinin dilinde aradığınız o ince, o kibar, o insanı insan yapan güzel kelime yok!Affedersiniz deminden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim değil mi?...Bu parçada yazarın hasretini çektiği ifade, aşağıdakilerden hangisidir? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahvede sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinanın kalan borcu kaç liradır? Sivas'ta millî bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir