Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allaha, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allahın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik, dediler. (Bakara suresi, 285. ayet)
Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allaha, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allahın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik, dediler. (Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Ahirete iman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?  Bir ağaçta 14 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Buna göre ağaçta kaç kuş oldu? İnsanlar geçmişe hasret duyar, geleceğe güvenmez.Bu cümle aşağıdaki yargıların hangisiyle çelişir? İtilaf devletleri aşağıdaki gelişmelerden hangisine tepki olarak İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir? Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir?  Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Akraba ziyaretlerine gideriz. Durumu olmayanlara et dağıtır, paylaşırız. Küs olduğumuz kişilerle barışırız.Yukarıdaki metinde, hangi bayram anlatılmaktadır? - Yahudilik- Hristiyanlık- İslamiyetBu dinlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Kitabı okurken bir de baktım ki kitabın kahramanlarından biri oluvermişim.Tırtılı, kelebeği, salyangozu kitabın sayfaları arasında aramaya koyulmuşum.Kitap hakkında bu yorumu yapan okur için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “Kardeşim akşam çok geç geldi.” cümlesini soruya çevirmek istediğimizde “Kardeşim” sözcüğünün yerini tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? Grup çalışmalarına aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranıştır?