Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da kar- şılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokratese göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.

Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da kar- şılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokratese göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Bilgi edinmek için eleştirel olmak gerektiğinin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Atatürk hangi ortaokulu bitirmiştir? İki bütün ile 3 yarım kaç tane çeyrek eder? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?  “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen ona (kötülüğe) en güzel davranışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düşmanlık olan kimse sana samimi bir dost oluvermiş!” (Fussilet suresi, 34. ayet)Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına uygundur? Aleyna : I have an English exam next Monday. I feel anxious.Pete      : - - - -Aleyna  : Really? Yes, certainly. “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz … … devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda ham maddesi verilen ürün ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin duygusu da söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) “Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan vazgeçmem” sözünü kime hitaben söylemiştir? Burnun görevleri ile ilgili aşağıda verilenI.  Alınan havayı nemlendirir.II.  Alınan havayı soğutur.III.   İçindeki kıllar alınan havadaki toz parçacıkla- rını tutar.bilgilerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır?